Detaljeret oversigt over vores gratis tilbud for uddannelsesinstitutioner

CanopyLAB tilbyder en gratis social læringsplatform til Danmarks ungdomsuddannelser og erhvervsskoler. I første omgang er tilbuddet 6 måneder, men dette kan forlænges, alt efter hvordan COVID-19 udvikler sig.

CanopyLAB tilbyder en gratis social læringsplatform til Danmarks ungdomsuddannelser og erhvervsskoler. I første omgang er tilbuddet 6 måneder, men dette kan forlænges, alt efter hvordan COVID-19 udvikler sig.

 

Grundet den nationale lockdown har CanopyLAB besluttet at stille vores læringsplatform gratis til rådighed for samtlige af landets ungdomsuddannelser og erhvervsskoler. I det følgende vil vi skitsere præcis, hvad vi som virksomhed stiller til rådighed, og hvad vores læringsplatform giver af muligheder for landets undervisere og deres elever.

 

Vi tilbyder:

1. En social læringsplatform
2. Eksisterende indhold
3. Support til digitalisering af eget indhold
4. Generel kundeservice
5. Webinarer med support til underviserne

 

 

Der skal nemlig en samlet pakkeløsning og ikke bare en platform til for at løfte den udfordring, vi står overfor. Ingen skal stå med udfordringen alene, hverken den enkelte underviser, IT-medarbejder eller elev.

 

En social læringsplatform:
CanopyLAB tilbyder en social læringsplatform til den enkelte skole til fri afbenyttelse for deres personale og elever:

 • En cloud-baseret digital læringsplatform, der ikke kræver nogen form for installation.
 • Hver skole kan få sin egen platform, eller der kan laves en national platform, afhængigt af den nationale indholdsstrategi.
 • Etablering af et personligt login på under 10 min.
 • Platformen samt data vil blive administreret af den individuelle skoles administration.
 • Platformen muliggør social interaktion, upload af videoforelæsning samt live video-streaming, deling af pensumlister og materialer, færdighedstests, adaptive quizzer og en række kompetencebaserede læringsøvelser.
 • Lærer og administration kan følge den enkelte elev og give en hjælpende hånd til dem, der har særligt brug for det.

 

Kan etableres med præinstalleret relevant indhold

 • Hver læringsplatform kan blive præinstalleret med en række digitale læringsforløb omhandlende de 17 Verdensmål, entreprenørskab, digital dannelse, mental robusthed og meget mere.
 • Læringsforløbene er udviklet af eksperter fra det internationale civilsamfund og er lige til at gå til.

 

Support til digitalisering af eget indhold

 • Hver underviser vil få et ‘lærer-login’, der giver underviserne mulighed for nemt og intuitivt at udvikle egne læringsforløb til deres klasser.
 • Platformen kan håndtere alle former for materialer; Videoer, PDF’er, eksterne links og billeder.
 • Platformen er understøttet af kunstig intelligens, der gør det nemt og hurtigt at bygge et kursus.
 • Det kan faktisk gøres på under 30 min.
 • Den visuelle identitet ligner facebook og twitter, så det kræver intet “digitalt kørekort” at komme i gang.
 • Det er desuden muligt at facilitere aktiv læring hos eleverne gennem platformens mere end 55 forskellige aktiviteter, herunder også digitale quiz-formater.

 

Generel kundeservice

 • CanopyLABs support-personale står til rådighed med support via vores live chat-funktion (Zendesk) samt telefonisk på dansk, engelsk, og spansk.
 • Vi lancerer en superbruger-uddannelse for skolernes administration, lærere og IT-personale, så de kan hjælpe (digitalt) på egen institution.
 • CanopyLAB har eget filmstudie i Hvidovre, skulle det være nødvendigt at filme nyt indhold i mere professionelle rammer.

 

Webinarer med læringssupport

 • CanopyLAB afholder i uge 12-13 3 webinarer om brug af platformen.
 • CanopyLAB afholder i uge 12-13 3 webinarer om udvikling af læringsindhold.

 


At CanopyLAB we designed a simple and social platform for digital learning experiences.