Hvordan skaber du værdifuldt digitalt indhold?

 

Som Birgitte Vedersø, formand for danske gymnasier siger til DR, skal den nationale lockdown ikke betragtes som en badebillet. Danske børn og unge skal fortsætte deres læring, deres udvikling og deres engagement – nu skal det bare gøres digitalt. Men hvordan sikrer vi os, at undervisningen, læringen og engagementet hos eleverne bevares?

 

I takt med at alle skoler er lukket ned, og elever og lærere sendes hjem, står mange uddannelsesinstitutioner tilbage tomhændet uden en egentlig lærings- og indholdsstrategi for deres elever. Måske kan de kommende par dage fyldes ud med at færdiggøre biologirapporten, læse og analysere Michael Strunge digtet eller lave de tyske oversættelser. Men hurtigt bliver der behov for at kunne genoptage de værdifulde undervisningsgange, hvor der var plads til debat, feedback og idéudvikling. Særligt hvis Danmarks lockdown viser sig at blive meget længere end de 2 uger.

 

Som Birgitte Vedersø, formand for danske gymnasier siger til DR, skal den nationale lockdown ikke betragtes som en badebillet. Danske børn og unge skal fortsætte deres læring, deres udvikling og deres engagement – nu skal det bare gøres digitalt. Men hvordan sikrer vi os, at undervisningen, læringen og engagementet hos eleverne bevares?

 

I Kina, der som bekendt har større bitter erfaring med COVID19, udvikler undervisere i stor stil undervisning gennem videoforelæsninger, som deres elever hjemme i stuerne enten kan live streame eller se on-demand. Og hvorfor ikke lade os inspirere af dette i Danmark? Elever og studerende rundt omkring i de danske hjem vil få endnu større behov for at møde sine undervisere, både for at holde fokus på læringsmål og -indhold og for at opretholde deres engagement for at lære.

 

CanopyLAB har i lyset af COVID19 krisen besluttet at donere vores sociale læringsplatform til samtlige danske ungdomsuddannelser, så de kan fortsætte deres undervisning og læringsprocesser på distancen.

 

CanopyLAB har i lyset af COVID19 krisen besluttet at donere vores sociale læringsplatform til samtlige danske ungdomsuddannelser, så de kan fortsætte deres undervisning og læringsprocesser på distancen. På platformen kan du som lærer let og intuitivt skabe dine egne forløb til eleverne og sikre dig, at der sker en aktiv og social læring, hvor der kan kommunikeres, debatteres, videndeles og samarbejdes – ligesom det fysiske læringsrum giver mulighed for. Du kan som lærer gennem videoer bl.a. holde korte præsentationer af emnet og gå i dialog med dine elever direkte på platformen. Du kan vælge blandt platformens mere end 55 forskellige aktiviteter, når du skal designe dit forløb, og derigennem tilsikre, at dine elever arbejder aktivt med indholdet.

 

På CanopyLAB er vi allerede i fuld gang med at vejlede undervisere i at digitalisere deres undervisning – og vi hjælper også gerne dig.

 

Kontakt os direkte på info@canopylab.com hvis du har brug for vores hjælp!

 


At CanopyLAB we designed a simple and social platform for digital learning experiences.