Statement ift Ekstra Bladets artikler

 

Spørgsmål blev modtaget pr. sms fra Ekstra Bladet lørdag den 5. februar klokken 14.50 med en frist på 3 timer til besvarelse. Svarene blev sendt klokken 18.22, hvorefter der blev stillet supplerende spørgsmål klokken 18.48 uden angivelse af frist. Artiklen blev uploaded på Ekstra Bladets hjemmeside klokken 19.36 inden vi havde mulighed for at besvare de supplerende spørgsmål.

 

 

Spørgsmål/svar af 5. februar 2022:

 

Indledende svar:

På baggrund af dine spørgsmåls karakter kan jeg udlede, at hovedparten er baseret på en intern businessplan for CanopyLAB, der stammer helt tilbage fra 2018. Vores businessplan er ulovligt blevet fjernet fra CanopyLAB og indeholder materiale om selskabet, der er at betragte som forretningshemmeligheder og beskyttet af lov om forretningshemmeligheder. Afhængig af omstændighederne kan der ligge en strafbar handling til grund for, at I er kommet i besiddelse af CanopyLAB’s forretningsplan.

 

Der kan sagtens stå ting i vores businessplan, som ikke er blevet realiseret, fordi der efter 2018 er truffet andre beslutninger. Det er i øvrigt meget almindeligt, at en businessplan løbende ændrer sig, når man går fra at være en start up- til en scale up-virksomhed, får nye medejere etc. 

 

Jeg håber, at du vil være opmærksom på ovenstående, når du skriver din historie.

 

 

 

 

 

Spørgsmål 1) Der har været regnskabsrod i både Canopylab og Canopylab LATAM med forkert momsindberetning og overtrædelser af bogføringslovgivningen og dit personlige holding selskab er gået konkurs. Hvis du gerne vil betragtes som en seriøs forretningskvinde, og Canopylab skal være 1 mia. dollars værd om få år, hvordan kan det så være, at du ikke har styr på de helt basale ting?

 

Svar:
Vi har haft nogle udfordringer i forbindelse med vores revision, det er blevet løst ved at ansætte et nyt revisionsfirma. Det er naturligvis beklageligt, men det er der rettet op på. Holdingselskabet havde ingen særlig økonomisk aktivitet og har intet med CanopyLAB at gøre. Jeg brugte det mest til at fakturere andre små-indkomster i forbindelse med foredrag etc. 

 

(Jeg mener ikke – uanset hvad jeg er citeret for – at CanopyLAB skal være 1 mia dollars værd “om få år”. Jeg er sikker på, at selskabet har potentialet, men det er ikke sikkert, at det bliver inden for en så kort årrække).

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 2) Canopylab har dundrende underskud gang på gang, og der bliver aldrig levet op til de løfter, som du giver i ledelsesberetningen. Hvordan hænger det sammen med den solstrålefortælling, som du har skabt i medierne om Canopylabs store succes?

 

Svar:

Det er den gængse strategi, at tech vækstvirksomheder vækster hurtigere end deres omsætning tillader, hvorfor man henter ekstern kapital, som gør, at man kan erobre endnu større markedsandel, inden man fokuserer på bundlinjen. Kig på de store amerikanske tech-giganter, der i årtier kørte med underskud, men fortsatte deres ekspansionsstrategi. CanopyLABs succes skal særligt måles i den vækst, vi ser på platformen. Det er vores investorer helt bevidste om.

 

 

 

 

 

Spørgsmål 3) På hjemmesiden fremgår der samarbejder, som for længst er afsluttet, og hvor flere ikke har givet penge i kassen. Hvorfor benytter I stadig de referencer?

 

Svar:

Vi har mange samarbejder, hvor det i første omgang ikke handler om at få penge i kassen. F.eks. samarbejder vi med 120 NGO’er – med vidt forskellige projekter. Det er langt fra alle, der har et direkte kommercielt formål. 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 4) Hvis I er en så stor succes, som du påstår, hvorfor har I så ikke nye kunder på hjemmesiden, og hvorfor markedsfører I jer med samarbejdspartnere, der aldrig har lagt penge i kassen? 

 

Svar:

Når vi fremhæver et samarbejde på vores hjemmeside, er det også for at kunne inspirere andre. Vores overordnede mål er at give alle lige adgang til uddannelse, uanset hvor de er i verden. Vi arbejder ofte med projekter, som lever op til netop dette, men som ikke nødvendigvis giver penge i kassen. Dem vil vi alligevel gerne fremhæve. I øvrigt er vi i gang med en større opdatering af vores hjemmeside.

 

 

 

 

 

Spørgsmål 5) En række kilder, som har et stort kendskab til Canopylab, fortæller, at dit modus operandi er at puste platformen op til noget som den slet ikke er, du taler usandt om antal brugere af platformen og om kundeforhold etc. Hvad er din kommentar til det?

 

Svar:

Vi har ekstern audit af dele af vores kunstige intelligens fra 2021, der klart tilbageviser den udokumenterede påstand om platformen. Den udokumenterede påstand tager udgangspunkt i første generationer af teknologien tilbage i 2018. Det svarer groft sagt til at sammenligne den første version af Windows med det, man har i dag. 

 

En global platform skal vurderes på dens potentiale for vækst. Vi kan se på CanopyLAB, at der er fantastisk efterspørgsel i lande som Uganda, Sydafrika, Peru, Colombia og USA, hvilket blev understreget under corona, hvor vi er vokset med mere end 200% på brugersiden.   

 

 

 

 

 

Spørgsmål 6) Hvordan kan det være, at du i interviews siger, at I slutningen af 2021 forventer at være 100 ansatte, når der ifølge CVR kun var to ansatte i november?

 

Svar:

Det er, fordi de fleste er ansat i de internationale afdelinger af selskabet. Forventningen var naturligvis på globalt plan. Vi er en global virksomhed med medarbejdere i en række forskellige lande. Vi er pt. i lande som Peru, Columbia, USA, Vietnam og Danmark. 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 7) Anerkender du, at du har en tendens til at overdrive i din iver efter at portrættere dig selv og Canopylab som en succes?

 

Svar:

Nej

 

 

 

 

 

Spørgsmål 8) I skriver i 2020 regnskabet, at I havde en omsætning på fem millioner kroner. Hvor kom de penge fra?

 

Svar:

Omsætningen stammer blandt andet fra salg af software.

 

 

 

 

 

Spørgsmål 9) Du siger i en podcast fra maj 2020, at jeres platform bliver benyttet af flere store medievirksomheder. Hvilke? Tænker du her på samarbejdet med Altinget, som aldrig kom op at køre?

 

Svar:

Det er ikke korrekt, at samarbejdet med Altinget ikke kom op at køre. Af forskellige grunde har de valgt ikke at fortsætte. De købte vores software til et etårigt pilotprojekt, hvor de ville teste, om den kunne bruges til nogle af deres netværk. Det var et interessant eksperiment for begge parter. 

 

 

 

 

Spørgsmål 10) Du har udtalt, at corona gav Canopylab et kæmpe boom og folk stod i kø for at komme ind på platformen. Hvordan kan det så være, at Canopylab alligevel har fået coronakompensation?

 

Svar:

Vi sendte nogle danske medarbejdere hjem i perioder, men måtte stadig betale deres lønninger. 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 11) Hvad dækker det over?

 

Svar:

Se ovenfor

 

 

 

 

 

Spørgsmål 12) CBS mener ikke, at du ikke bruge deres reference på den måde, som du gør på hjemmesiden, da det ikke klart fremgår, at samarbejdet for længst er afsluttet. Hvad er din kommentar til det?

 

Svar:

Vi skriver ikke, at det er en nuværende kunde. Når det så er sagt, er det en god idé med årstal på de enkelte cases. Det vil vi gøre fremadrettet. CBS har godkendt casen, inden den er delt på hjemmesiden.

 

 

 

 

 

Spørgsmål 13) Vi er besiddelse af noget investormateriale / businessplan fra 2018, hvor det fremgår, at platformen blev benyttet af iværksættere tilknyttet CSE. Det er ifølge CBS ikke rigtigt. I stillede platformen til rådighed, men det kom aldrig op at køre. Hvad er din kommentar til det? 

 

Svar:

Det er ikke korrekt, at projektet aldrig kom op at køre. Vi vandt et mini-udbud på CBS om levering af en platform til et 3-årigt projekt. CBS har godkendt casen, inden den er delt på hjemmesiden og har efterfølgende aldrig rettet henvendelse om, at referencen skulle ændres.  

 

 

 

 

Spørgsmål 14) Hvem står bag følgende citat fra investormaterialet: “We use CanopyLAB’s learning software because it’s the most groundbreaking on the market. CanopyLAB is your go-to place for a fun, social, and interactive learning experience online”. -Copenhagen Business School

 

Svar:

Det er Dorthea Haldrup, tidligere ansat på CBS.

 

 

 

 

Spørgsmål 15) Hvorfor udtaler den tidligere bestyrelsesformand i investormaterialet fra 2018, at din baggrund som Phd var afgørende hans investering, når du ikke har en Phd?

 

Svar:

Jeg er ikke bekendt med en sådan udtalelse fra min tidligere bestyrelsesformand. Har du forelagt ham informationen? Uanset hvad kan jeg ikke svare på hans vegne, men han ved udmærket godt, at jeg både er phd-studerende og direktør.

 

Det fremgår tydeligt af min ansættelseskontrakt, som er underskrevet af bestyrelsen, at jeg også er ph.d.-studerende. 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 16) Har du fortalt investorer eller andre, at du har færdiggjort din Phd?

 

Svar:

Jeg har ikke fortalt, at jeg har færdiggjort min Ph.d. Det fremgår desuden tydeligt af min Linkedin-profil samt af diverse interviews, at jeg er Ph.d.-studerende. 

 

https://www.politik-samfund.aau.dk/nyheder/vis/phd-student-selected-for-the-obama-foundation-leaders-europe-program.cid530121

 

https://www.nyheder.aau.dk/2021/nyhed/ph.d.-studerende-udvalgt-til-obama-foundation-leaders-programmet-.cid530288

 

https://borsen.dk/nyheder/pleasure/med-sahra-josephine-hjorth

 

Det er i øvrigt offentlig tilgængelig information via forskerportalen, hvad alle ph.d. studerendes status er.

 

 

 

 

 

 

Yderligere spørgsmål blev modtaget pr. sms mandag den 7. februar klokken 18.04 med frist tirsdag klokken 12. Svar blev afleveret tirsdag den 8. februar 2022 klokken 11.56:

 

Indledende svar:

Jeg beklager, hvis jeg har givet indtrykket af, at jeg er færdiguddannet Ph.D, når jeg er Ph.D.-studerende. Jeg har gennem hele min tid som studerende forsøgt at være opmærksom på, når andre ved en fejltagelse har omtalt mig som færdiguddannet Ph.D. Derfor har jeg også flere gange korrigeret artikler eller omtaler, hvori fejlen har fremgået. Se vedlagte dokumentation fra mails til Berlingske, Børsen og Tommy Ahlers. 

 

 

Af alle mine sociale medier samt LinkedIn fremgår det – og har hele tiden fremgået – korrekt. Ligesom jeg i utallige interviews har sagt, at jeg er Ph.D.-studerende. Det er således ikke rimeligt at give indtryk af, at jeg forsøger at skabe en falsk fortælling. 

 

Du henviser blandt andet til en fem år gammel video fra 2017, som var et af de første interviews, jeg lavede til CSE’s Youtubekanal. Her får jeg lavet en fortalelse, når jeg ved en fejl får sagt, at jeg er Ph.D. i stedet for Ph.D.-studerende. Her skulle jeg selvfølgelig have bedt om at få videoen til gennemsyn, så jeg efterfølgende kunne korrigere fejlen, som jeg har gjort i flere andre tilfælde som dokumenteret ovenfor. Det beklager jeg, og sammen med mit team er jeg er nu i gang med at gennemgå tidligere omtaler for at sikre, at fejlen ikke fremgår andre steder. 

 

 

 

 

Spørgsmål 1) Du skriver, at følgende citat fra investormaterialet stammer fra Dorthea Haldrup. Det står i et afsnit om selskabets kunder og brugere: “We use CanopyLAB’s learning software because it’s the most groundbreaking on the market. CanopyLAB is your go-to place for a fun, social, and interactive learning experience online.” Hun er ifølge samme investormateriale privat investor.

Er det derfor, citatet ikke er navngivet?

 

Svar:

Som nævnt er det et internt udkast fra 2018 som ikke er færdigt. Det er klart, at i en endelig version vil der være afsender på, hvis det skal bruges til noget. Alene det, at der ikke er afsender på, viser, at det ikke er blevet brugt til noget væsentligt.

 

 

 

 

 

Spørgsmål 2) Mener du, at det er rimeligt at bruge et citat fra en investor, uden det er deklareret?

 

Svar:

Se ovenfor.

 

 

 

 

 

Spørgsmål 3) Det er heller ikke deklareret på hjemmesiden i Dortheas testimonial, at hun er investor, ligesom det ikke er deklareret, at samarbejdet for længst er afsluttet. Vildleder du bevidst, eller er det bare en fejl?

 

Svar:

Det er ikke skjult for nogen, at Dorthea Haldrup er investor hos os, og enhver kan med få klik finde frem til den information, hvis man interesserer sig for selskabet.

 

 

 

 

 

Spørgsmål 4) Hvor mange fuldtidsansatte er I på et globalt plan nu?

 

Svar:

Ca. 40 – 45. 

 

 

 

 

Spørgsmål 5) Du skriver, at de fem millioner kroner, som I har omsat for i 2020 er fra salg software. Hvilket software og til hvem?

 

Svar:

Det er fortrolig forretningsinformation.

 

 

 

 

Spørgsmål 6) Hvem er jeres største betalende kunde lige nu?

 

Svar:

Vi kan naturligvis ikke fortælle dig, hvem vores kunder er, hvilket er helt standard i vores industri.

 

 

 

 

Spørgsmål 7) I materiale til potentielle investorer i foråret 2018 er tidligere bestyrelsesformand Jens-Peter Poulsen citeret for følgende:

“I invested in CanopyLAB because of the strength of the founding team. With a founder with a PhD in learning and a technical founder, I think my money was well invested”.

 

Jens-Peter Poulsen har siddet i bestyrelsen fra januar 2017 til september 2020. Været formand det meste af perioden.

  

Du havde ikke en phd-grad på det tidspunkt. Hvorfor bidrager en større investor og bestyrelsesformand med falske oplysninger i et officielt dokument fra Canopylab?

 

Svar:

Du er ikke i besiddelse af et officielt CanopyLAB-dokument, men et stjålet og ufærdigt udkast til en businessplan fra 2018, hvor Jens-Peter Poulsens udtalelse ikke er redigeret. Derfor fremstår den ukorrekt. Citatet er ikke og har aldrig været offentligt tilgængeligt, og Jens-Peter Poulsen har kvitteret for, at han ved, at jeg er ph.d.-studerende, og at der aldrig har været tvivl herom.

 

Jens-Peter har selv udtalt til dig:

 

”Det, du henviser til, er et udkast til en businessplan, som CanopyLAB udarbejdede til internt brug tilbage i 2017. I mit citat er der en skrivefejl, når der står, at Sahra-Josephine er P.hd. i stedet for P.hd.-studerende. Som investor i CanopyLAB har der ikke været tvivl om, at Sahra-Josephine er P.hd.-studerende, da hun gennem årene har været meget optaget af sine studier på Aalborg Universitet. Der er derfor tale om en fejltagelse, som desværre ikke er blevet rettet i udkastet.”

 

 

 

 

 

Spørgsmål 8) I podcasten “sådan gjorde jeg” på mediet InnovatorQ bragt 21. januar 2021 fremgår det (som mange andre steder), at Canopylab er en forskningsbaseret virksomhed, baseret på din phd-forskning.

Du forklarede, at du startede selskabet næsten samtidig med din phd. Men du begyndte jo din phd i 2013 – og stiftede først Canopylab i 2015.

 

Hvorfor gav du denne forkerte oplysning i podcasten?

 

Svar:

Jeg havde arbejdet med CanopyLAB i et par år, før jeg valgte officielt at stifte selskabet i 2015. Det er fuldstændig normalt, at man har en opstartsperiode, hvor man bliver helt skarp på sin forretningsidé, før man vælger at registrere et selskab officielt.

 

 

 

 

 

Spørgsmål 9) I samme podcast (januar 2021) siger du (oversat): ”Jeg afleverede min phd for lidt over et år siden … Men jeg fik et opkald fra dem (AAU) forleden dag, hvor de spurgte, om jeg var interesseret i at blive post doc-forsker. Men det kræver, at jeg møder op og forsvarer min phd. Målet er at få det gjort i år.”

 

Hvorfor siger du i januar 2021, at du har afleveret den for godt et år siden, når den ifølge AAU allerede blev indleveret 5. juli 2018?

 

Svar:

Forløbet omkring min Ph.D aflevering er følgende:  

Det har været et langt forløb med enkelte uoverensstemmelser vedrørende vægtningen af tech og immigration i min afhandling. I den forbindelse har vi været igennem to ankeprocesser og en diskussion om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Jeg er i en fortsat konstruktiv dialog med Aalborg Universitet om den endelige indlevering og forsvar af min ph.d.-afhandling. 

 

 

 

 

Spørgsmål 10) Hvorfor oplyser du ikke i podcasten, at phd-afhandlingen blev afvist af det fagkyndige bedømmelsesudvalg – og du derfor slet ikke fik lov til at forsvare afhandlingen?

 

Svar:

Se ovenfor

 

 

 

 

Spørgsmål 11) Ifølge AAU forventes afhandlingen først genindleveret til sommer (2022).

Hvordan havde du tænkt dig at møde op og forsvare en afvist – og ikke genindleveret phd – som du siger i podcasten? 

 

Svar:

Se ovenfor

 

 

 

 

Spørgsmål 12) Hvor mange gange har du indleveret og fået afvist din phd-afhandling?

 

Svar:

Se ovenfor

 

 

 

Spørgsmål 13) I en podcast om kvindelige iværksættere fra maj 2020 udtalte du følgende:

”Jeg har indleveret min phd nu”. Igen bruger du phd’en til at styrke troværdigheden af CanobyLABs produkt.

 

Hvorfor oplyser du ikke, at den blev afvist af bedømmelsesudvalget i 2018?

 

Svar:

Se ovenfor

 

 

 

 

Spørgsmål 14) I 2017 siger du følgende i en video på CSE’s youtubekanal: ”Jeg har en baggrund – faktisk i international politik, hvor jeg har en bachelor og en master i internationale relationer – og en phd i sociale medier og læring.” Se ovenfor

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZVl-WQIYsY

 

Hvorfor siger du, at du har en phd i sociale medier og læring, når det ikke passer?

 

Svar:

Jeg beklager, hvis jeg har givet indtrykket af, at jeg er færdiguddannet Ph.D, når jeg er Ph.D.-studerende. Jeg har gennem hele min tid som studerende forsøgt at være opmærksom på, når andre ved en fejltagelse har omtalt mig som færdiguddannet Ph.D. Derfor har jeg også flere gange korrigeret artikler eller omtaler, hvori fejlen har fremgået. Se vedlagte dokumentation fra mails til Berlingske, Børsen og Tommy Ahlers. 

 

 

Af alle mine sociale medier samt LinkedIn fremgår det – og har hele tiden fremgået – korrekt. Ligesom jeg i utallige interviews har sagt, at jeg er Ph.D.-studerende. Det er således ikke rimeligt at give indtryk af, at jeg forsøger at skabe en falsk fortælling. 

 

Du henviser blandt andet til en fem år gammel video fra 2017, som var et af de første interviews, jeg lavede til CSE’s Youtubekanal. Her får jeg lavet en fortalelse, når jeg ved en fejl får sagt, at jeg er Ph.D. i stedet for Ph.D.-studerende. Her skulle jeg selvfølgelig have bedt om at få videoen til gennemsyn, så jeg efterfølgende kunne korrigere fejlen, som jeg har gjort i flere andre tilfælde som dokumenteret ovenfor. Det beklager jeg, og sammen med mit team er jeg er nu i gang med at gennemgå tidligere omtaler for at sikre, at fejlen ikke fremgår andre steder. 

 

 

 

Senere tirsdag dukkede Ekstra Bladet uanmeldt op på CanopyLABs kontor med journalist og kameramand. Dette til trods for at Sahra-Josephine gentagne gange havde meddelt, at hun svarer på skrift. Da Sahra-Josephine ikke var på kontoret, kørte journalist og kameramand til privatadressen og forsøgte at få fat i hende dér.