_____ Platformen

En social læringsoplevelse.

På vores læringsplatform har hver enkelt bruger en personlig profil og et nyhedsfeed. Du kan følge andre, og de kan følge dig. Hvorfor? Fordi du er en del af et læringsfællesskab! Vi har bygget læringsplatformen ovenpå en social netværksstruktur med et design magen til de største sociale netværksplatforme, som du allerede elsker. Platformen er intuitiv, smukt designet og nem at bruge.

Personlig profil

Vis, hvem du er, dine præstationer, de forløb du har gennemført samt din viden og kompetencer gennem din personlige profil. Den personlige profil er et mini CV.

Nyhedsfeed og væg

Vidste du, at det et dele dine fremskridt offentligt kan faktisk motivere dig til at opnå dine mål?

Følge-, 'synes om'-, kommentar- og delefunktioner

For at opmuntre til refleksion og dialog kan du lave opslag, kommentere og diskutere i nyhedsfeed'en. Har du lige færdiggjort et fantastisk forløb eller læst en inspirerende artikel? Lad dine følgere vide det.

Direkte beskeder og E-mails

Send direkte beskeder til en eller mange af dem du følger. Administratorer, lærere og HR kan sende beskeder direkte til din e-mailindboks - ligesom vigtige påmindelser.

Læringsrum

Det er ikke et traditionelt kursus eller klasse. Det er en læringsoplevelse med alt, hvad du har brug for lige ved hånden. Vi kalder det læringsrum, og du får et simpelt overblik over indhold, øvelser og materialebiblioteket - alt sammen organiseret i logiske moduler, så du har overblik over, hvor du er og hvor langt, du er kommet.

Personlig og Adaptiv tilgang

Vi har udviklet en række funktioner, der gør det muligt for dig at få platformen til at matche din virksomheds, institutions eller universitetets visuelle identitet. Vi har også lagt os i selen for at give brugeren en oplevelse skræddersyet dem.

White labeling

Vi hjælper dig med at få platformen til at matche din virksomheds, institutions eller universitets visuelle identitet. Gør læringsoplevelsen genkendelig ved at spejle følelsen fra din fysiske rammer, hjemmeside osv.

360 Diagnose

Læringspræference-quizzen 'Udforsk Dig' giver os med insigt i den enkelte brugers læringspræferencer. Quizzen hjælper os med at skræddersy læringsoplevelsen til den enkelte.

Adaptiv quiz

Vores adaptive quiz er designet til at hjælpe dig med at lære mere effektivt ved at identificere dine videnshuller.

Personlige læringsoversigter

Din personlige læringsoversigt er en visualisering over din lærings-DNA. Brug oversigten til følge læringsstier og progression. Voila!

Responsivt på tværs af computer, tablets og smartphones

Uanset om du ønsker at lære på farten eller i sofaens komfort har vi din ryg på tværs af platformstyper.

Søg i lokale og globale indholdsbiblioteker

Du kan nemt søge blandt dit eget eller blandt vores globale indholdsbibliotek ved at forbinde med "The LAB", CanopyLABs gratis læringsplatform. På den måde kan du lære fra en global pulje af ekspert-organisationer.

Udvikl nye kompetencer gennem øvelser og samarbejde

Ligesom i det fysiske klasselokale har vi alle gavn af samtaler med andre, af at arbejde med materialer gennem øvelser og af at modtage feedback fra underviseren, gennem større teamsamarbejde og i en åben diskussion med en partner. I hvert modul i et forløb bliver du tilbudt en række øvelser, som du kan træne kompetencer igennem. Den praktiske kombination af læringsmateriale og øvelser giver dig mulighed for både at opnå ny viden og kompetencer og forberede til arbejdspladsen i fremtiden.

Skabeloner du vil elske at bruge

Om du foretrækker multiple choice quizzer, skrive læringsdagbog, debattere eller skrive essays, vi har noget for dig. Vi lancerer konstant nye skabeloner, som du kan bruge til at muliggøre vores mere end 40 forskellige typer af øvelser, hvorigennem brugerne kan træne forskellige kompetencer.

Gamification

Optjen tags, som du kan promovere dine præstationer igennem og tag interaktive quizzer og udfordr dig selv.

Blended learning

Vi har designet læringsoplevelser med blended learning i tankerne. Brugere kan enten besvare øvelser direkte på platformen eller uploade deres svar på et senere tidspunkt.

Templates you will love using

Whether you prefer multiple choice quizzes, journaling, debates or working on writing an essay we got you covered. We are constantly releasing new templates you can use to enable more than 40 different types of exercises that allow learners to practice different competences.

Gamification

Earn tags that allow you to showcase your accomplishments to your peers and take interactive quizzes and challenge yourself.

Blended Learning

We have designed the learning spaces with blended learning in mind. Learners can either answer exercises directly on the platform or upload their answers at a later stage.

Optimeret gennem Kunstig Intelligens

Øvelsesanbefalinger

Vores AI anbefaler specifikke øvelser i de forskellige moduler af dit forløb, så det ikke er en jungle at navigere mellem vores mere end 55 forskellige skabeloner. Det giver dig sikkerhed i at vide, hvornår du kan vælge en lærinsdagbog, en debatøvelse, en Multiple Choice Quiz, en brainstorming eller endda en rollespilsøvelse.

Auto-generering af øvelsesformuleringer

At lave en øvelse har aldrig været nemmere. Nu er vores AI nemlig i stand til at generere øvelsesformuleringen for dig. Er du ikke sikker på, hvordan du inspirere brugere til at starte deres læringsdagbog? Bare rolig, vi hjælper dig og støtter dig gennem hele udviklingsprocessen af øvelserne.

Meta-tagging af alt indhold

Vi bruger Natural Language Processing (NLP) til at meta-tagge og kategorisere alt uploadet indhold. Det hjælper dig med at holde styr på, hvad brugere lærer og hjælper os til automatisk at kunne overføre brugernes aktvitet til deres personlige profil.

Auto-genererede spørgsmål

(kommer snart) Baseret på dit uploadede materiale formulerer vores AI-motor med det samme quizspørgsmål til alle dine quiz-baserede øvelser som multiple choice quizzer, adaptive quizzer og basistests.

Administrér nemt
og simpelt

Det bør ikke kræve en Ph.D. at udvikle inspirerende læringsforløb.
Med vores eksklusive funktioner målrettede administratorer
og undervisere holder vi din hånd hele vejen.

Vælg mellem forskellige privat-indstillinger

Ønsker du, at din læringsplatform skal være åben for alle eller kun for en udvalgt gruppe af brugere? Måske har du forløb, som du vil invitere en særlig gruppe til? Intet problem, vi muliggør det hele.

Intuitiv forløbsbygger

Vores simple forløbsbygger gør det muligt for dig at lancere et forløb i løbet af et par timer ved at bruge vores forløbsskabelon!

Feedback

Du kontrollerer indstillingerne på øvelserne. Hvis de kræver din feedback, kan du godkende eller afvise dem og sende en direkte besked til brugere med feddback.

Tilføj og fjern brugere

Administratorer kan nemt tilføje og fjerne brugere, enten en af gangen eller samlet ved at bruge vores csv skabelon.

Privatliv og sikkerhed helt simpelt

Med afsæt i Norden, baseret på principper om transparens og med respekt for privatlivet. Platformen er cloud-baseret og hosted på AWS serevere, hvilket er sikre, private og pålidelige. Din data kan blive opbevaret i den region, du ønsker. Platformen lever op til GDPR.

Forskellige sprogversioner

Vi understøtter på nuværende tidspunkt dansk, engelsk, spansk og portugisisk, men vi tilføjer hele tiden flere sprog. Kontakt os, hvis du er interesseret i flere sprogversioner.

Insigtsfulde dashboards

Analytics behøver ikke at være komplicererede. Vi har udvalgt de parametre, som du har brug for for at tilsikre dig, at dine brugere er på rette spor sammen med relevant indsigt, der hjælper dig med at optimere dine forløb.

Administrate with ease.

It should not require a Ph.D. to make compelling courses. With our exclusive feature set for administrators and teachers, we hold your hand every step of the way.

Intuitive course builder

Our simple course builder allows you to release a course in just hours with our premade course template!

Add and remove users

Administrators can easily add and remove users, either one by one or in bulk using our csv template.

Enlightening Dashboards

Analytics shouldn’t be complicated. We have shortlisted the metrics you need to make sure your learners are on track combined with insights that help you optimize your courses.

Privacy and security made simple

Built-in the Nordics, based on principles of transparency and respect for privacy. The platform cloud-based and hosted on AWS servers, which is safe, private and reliable. Your data can be stored in any region you prefer. The platform is GDPR compliant.

Feedback

You control the settings on exercises. If they require your feedback, you can approve or reject them and send a direct message to users with feedback.

Different language versions

We currently support English, Danish and Spanish but are constantly adding new languages. Just reach out if you are interested in a different language.

Choose between different privacy settings

Do you want your learning environment to be open to everyone or just a select group of learners? Perhaps you have courses you want to invite a selected group to attend? No problem, we support it all.

Muliggør dine yndlings integrationer.

Du har andre apps, som du elsker, og det samme har vi. Vi har muliggjort vores favorit, men hvilke er dine? Vi tilføjer hele tiden flere integrationer, så hold øje med vores blog for nyeste updates.

ZOOM: Møder, webinarer og breakout-rum. Hvad end der er dit formål, har vi sikret, at oplevelsen er integreret og gnidningsfri.

Everything
bot hard.

Støtte i din læringsoplevelse

At begive sig ud på en læringsrejse kan være udfordrende, men vores chatbot er lige ved din side til på alle måder at støtte, guide og hjælpe dig igennem. Chatbotten hedder Sahra-Josephine, og hun vil besvare alle dine spørgsmål og hjælpe dig med at få det optimale ud af dine læringsoplevelser.

Assistance til dit læringsdesign

Har du brug for en ekstra hånd til at bygge fantastiske læringsforløb for dine brugere? Bare rolig, vores chatbot er klar til at assistere dig som forløbsansvarlig. Chatbotten hedder Lise, og hun er klar til at besvare alle dine spørgsmål om hvordan, hvor og hvorfor, når det kommer til læringsdesign.

Ekstra funktioner for skoler og universiteter

Grundet stor efterspørgsel har vi udviklet et ekstra række af funktioner eksklusivt målrettet skoler og universiteter for at muliggøre en gnidningsfri oplevelse for lærere og studerende.

Find mit klasselokale?

Our classroom indicator allows you to note the place and time of your in-class session.

Karaktergivning

Tildel studerende karakterer for deres afleveringer og vælg mellem forskellige nationale karakterskalaer.

Afleveringsdeadlines

Tildel individuelle eller kollektive deadlines for dine studerendes afleveringer.

Certificeringer

(kommer snart)
Tildel brugere med certificeringer til at promoveres deres viden og evner og til at øge deres motivation for at færdiggøre deres forløb.

Where is my classroom?

Our classroom indicator allows you to note the place and time of your in-class session.

Grading

Assign students grades for their submitted work, using different national grading scales.

Assignment deadlines

Assign students individual or collective deadlines for their work.

Certifications

(coming soon)
Award learners with a certificate to showcase their knowledge and skills and increase motivation to finish their courses.