Updatering

CanopyLAB har en række juridiske enheder i ind- og udland. 

I august 2022 blev ét af CanopyLAB’s selskaber sendt til tvangsopløsning grundet en for sent indleveret årsrapport. Virksomheden søgte om genoprettelse den 13. september 2022. Første ansøgning blev afvist grundet en procedurefejl i et referat, hvorefter der blev søgt om genoprettelse på ny.

Den 13. november 2022 modtog CanopyLAB A/S en kvittering på registreret statusskifte til normal fra Erhvervsstyrelsen. Efterfølgende er selskabet udtaget til endnu en kontrolrunde, formentlig for at eftertjekke jura. Sø- og Handelsretten har derfor udsat dato for opløsning af selskabet til, i første omgang, 4. januar 2023.

I mellemtiden foretager CanopyLAB et serviceeftersyn af selskabskonstruktionen. Da forskellige dele af virksomhedens IP ejes af de forskellige selskaber, føres virksomheden videre uforstyrret, imens de sidste detaljer falder på plads med Erhvervsstyrelsen.


CanopyLAB konstaterer, at man den 17. november 2023 vandt en sag mod Ekstra Bladet i Pressenævnet, og samarbejder ligeledes aktivt med politiet i efterforskningen om falsk anmeldelse til Erhvervsstyrelsen samt øvrige forhold hos Ekstra Bladet.

Grundet den falske anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af Ekstra Bladet blev CanopyLAB undersøgt af Erhvervsstyrelsen i henhold til tre individuelle projekter. Her modtog selskabet den 2. november 2022 tre lukkebreve med samme konklusion:

Styrelsen har nu gennemgået sagen, og finder på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke, at der er grundlag for at antage, at der er afgivet urigtige oplysninger, fortiet oplysninger eller udvist svigagtigt forhold, der kan begrunde, at Erhvervsstyrelsen indgiver en anmeldelse til politiet, for så vidt angår CanopyLAB A/S og Sahra-Josephine Hjort. Styrelsen forventer på den baggrund ikke at foretage sig yderligere i sagen. 

 Ydermere blev det af Erhvervsstyrelsen bl.a fremhævet, at Erhvervshus Fyn havde udtalt at:

“CanopyLAB A/S havde udført de forventede aktiviteter i projektet”
“at de havde set CanopyLAB A/S’ udviklede system i funktion” 
“at de ikke i øvrigt havde oplevet uregelmæssigheder i innovationssamarbejdet”.