Opdatering om virksomhedsstatus på CanopyLAB A/S

I august 2022 blev ét af CanopyLAB’s selskaber sendt til tvangsopløsning grundet en for sent indleveret årsrapport. Virksomheden søgte om genoprettelse den 13. september 2022. Første ansøgning blev afvist grundet en procedurefejl i et referat, hvorefter der den 13. november 2022 blev søgt om genoprettelse på ny. Den 1. Marts 2023 modtog CanopyLAB A/S en afvisning af registrering af genoptagelsen. Selskabet er uenig i afgørelsen, hvorfor denne nu vil blive behandlet af Erhvervsankenævnet.

CanopyLAB fortsætter driften uforstyrret, ligesom man har gjort det sidste halve år, gennem CanopyLABs adskillige juridiske enheder i ind- og udland.