Statement ift. Ekstra Bladets artikler

Spørgsmål blev modtaget pr. sms fra Ekstra Bladet lørdag den 5. februar klokken 14.50 med en frist på 3 timer til besvarelse. Svarene blev sendt klokken 18.22, hvorefter der blev stillet supplerende spørgsmål klokken 18.48 uden angivelse af frist. Artiklen blev uploaded på Ekstra Bladets hjemmeside klokken 19.36 inden vi havde mulighed for at besvare de supplerende spørgsmål.

 

Spørgsmål/svar af 29. april 2022:

 

Indledende svar

På baggrund af dine spørgsmåls karakter kan jeg udlede, at hovedparten er baseret på en intern businessplan for CanopyLAB, der stammer helt tilbage fra 2018. Vores businessplan er ulovligt blevet fjernet fra CanopyLAB og indeholder materiale om selskabet, der er at betragte som forretningshemmeligheder og beskyttet af lov om forretningshemmeligheder. Afhængig af omstændighederne kan der ligge en strafbar handling til grund for, at I er kommet i besiddelse af CanopyLAB’s forretningsplan.

 

Der kan sagtens stå ting i vores businessplan, som ikke er blevet realiseret, fordi der efter 2018 er truffet andre beslutninger. Det er i øvrigt meget almindeligt, at en businessplan løbende ændrer sig, når man går fra at være en start up- til en scale up-virksomhed, får nye medejere etc.

 

Jeg håber, at du vil være opmærksom på ovenstående, når du skriver din historie.

Spørgsmål 1:

Der har været regnskabsrod i både Canopylab og Canopylab LATAM med forkert momsindberetning og overtrædelser af bogføringslovgivningen og dit personlige holding selskab er gået konkurs. Hvis du gerne vil betragtes som en seriøs forretningskvinde, og Canopylab skal være 1 mia. dollars værd om få år, hvordan kan det så være, at du ikke har styr på de helt basale ting?

Svar:

Der har været regnskabsrod i både Canopylab og Canopylab LATAM med forkert momsindberetning og overtrædelser af bogføringslovgivningen og dit personlige holding selskab er gået konkurs. Hvis du gerne vil betragtes som en seriøs forretningskvinde, og Canopylab skal være 1 mia. dollars værd om få år, hvordan kan det så være, at du ikke har styr på de helt basale ting?

Spørgsmål 2:

Canopylab har dundrende underskud gang på gang, og der bliver aldrig levet op til de løfter, som du giver i ledelsesberetningen. Hvordan hænger det sammen med den solstrålefortælling, som du har skabt i medierne om Canopylabs store succes?

Svar:

Det er den gængse strategi, at tech vækstvirksomheder vækster hurtigere end deres omsætning tillader, hvorfor man henter ekstern kapital, som gør, at man kan erobre endnu større markedsandel, inden man fokuserer på bundlinjen. Kig på de store amerikanske tech-giganter, der i årtier kørte med underskud, men fortsatte deres ekspansionsstrategi. CanopyLABs succes skal særligt måles i den vækst, vi ser på platformen. Det er vores investorer helt bevidste om.

Spørgsmål 3:

På hjemmesiden fremgår der samarbejder, som for længst er afsluttet, og hvor flere ikke har givet penge i kassen. Hvorfor benytter I stadig de referencer?

Svar:

Vi har mange samarbejder, hvor det i første omgang ikke handler om at få penge i kassen. F.eks. samarbejder vi med 120 NGO’er – med vidt forskellige projekter. Det er langt fra alle, der har et direkte kommercielt formål.

Spørgsmål 4:

Hvis I er en så stor succes, som du påstår, hvorfor har I så ikke nye kunder på hjemmesiden, og hvorfor markedsfører I jer med samarbejdspartnere, der aldrig har lagt penge i kassen?

Svar:

Når vi fremhæver et samarbejde på vores hjemmeside, er det også for at kunne inspirere andre. Vores overordnede mål er at give alle lige adgang til uddannelse, uanset hvor de er i verden. Vi arbejder ofte med projekter, som lever op til netop dette, men som ikke nødvendigvis giver penge i kassen. Dem vil vi alligevel gerne fremhæve. I øvrigt er vi i gang med en større opdatering af vores hjemmeside.

Spørgsmål 5:

En række kilder, som har et stort kendskab til Canopylab, fortæller, at dit modus operandi er at puste platformen op til noget som den slet ikke er, du taler usandt om antal brugere af platformen og om kundeforhold etc. Hvad er din kommentar til det?

Svar:

Vi har ekstern audit af dele af vores kunstige intelligens fra 2021, der klart tilbageviser den udokumenterede påstand om platformen. Den udokumenterede påstand tager udgangspunkt i første generationer af teknologien tilbage i 2018. Det svarer groft sagt til at sammenligne den første version af Windows med det, man har i dag.

En global platform skal vurderes på dens potentiale for vækst. Vi kan se på CanopyLAB, at der er fantastisk efterspørgsel i lande som Uganda, Sydafrika, Peru, Colombia og USA, hvilket blev understreget under corona, hvor vi er vokset med mere end 200% på brugersiden.

Spørgsmål 6:

Hvordan kan det være, at du i interviews siger, at I slutningen af 2021 forventer at være 100 ansatte, når der ifølge CVR kun var to ansatte i november?

Svar:

Anerkender du, at du har en tendens til at overdrive i din iver efter at portrættere dig selv og Canopylab som en succes?

Spørgsmål 7:

Anerkender du, at du har en tendens til at overdrive i din iver efter at portrættere dig selv og Canopylab som en succes?

Svar:

Nej

Spørgsmål 8:

I skriver i 2020 regnskabet, at I havde en omsætning på fem millioner kroner. Hvor kom de penge fra?

Svar:

Omsætningen stammer blandt andet fra salg af software.

Spørgsmål 9:

Du siger i en podcast fra maj 2020, at jeres platform bliver benyttet af flere store medievirksomheder. Hvilke? Tænker du her på samarbejdet med Altinget, som aldrig kom op at køre?

Svar:

Det er ikke korrekt, at samarbejdet med Altinget ikke kom op at køre. Af forskellige grunde har de valgt ikke at fortsætte. De købte vores software til et etårigt pilotprojekt, hvor de ville teste, om den kunne bruges til nogle af deres netværk. Det var et interessant eksperiment for begge parter.

Spørgsmål 10:

Du har udtalt, at corona gav Canopylab et kæmpe boom og folk stod i kø for at komme ind på platformen. Hvordan kan det så være, at Canopylab alligevel har fået coronakompensation?

Svar:

Vi sendte nogle danske medarbejdere hjem i perioder, men måtte stadig betale deres lønninger.

Spørgsmål 11:

Hvad dækker det over?

Svar:

Se ovenfor

Spørgsmål 12:

CBS mener ikke, at du ikke bruge deres reference på den måde, som du gør på hjemmesiden, da det ikke klart fremgår, at samarbejdet for længst er afsluttet. Hvad er din kommentar til det?

Svar:

Vi skriver ikke, at det er en nuværende kunde. Når det så er sagt, er det en god idé med årstal på de enkelte cases. Det vil vi gøre fremadrettet. CBS har godkendt casen, inden den er delt på hjemmesiden.

Spørgsmål 13:

Vi er besiddelse af noget investormateriale / businessplan fra 2018, hvor det fremgår, at platformen blev benyttet af iværksættere tilknyttet CSE. Det er ifølge CBS ikke rigtigt. I stillede platformen til rådighed, men det kom aldrig op at køre. Hvad er din kommentar til det?

Svar:

Det er ikke korrekt, at projektet aldrig kom op at køre. Vi vandt et mini-udbud på CBS om levering af en platform til et 3-årigt projekt. CBS har godkendt casen, inden den er delt på hjemmesiden og har efterfølgende aldrig rettet henvendelse om, at referencen skulle ændres.

Spørgsmål 14:

Hvem står bag følgende citat fra investormaterialet: “We use CanopyLAB’s learning software because it’s the most groundbreaking on the market. CanopyLAB is your go-to place for a fun, social, and interactive learning experience online”. -Copenhagen Business School

Svar:

Det er Dorthea Haldrup, tidligere ansat på CBS.

Spørgsmål 15:

Hvorfor udtaler den tidligere bestyrelsesformand i investormaterialet fra 2018, at din baggrund som Phd var afgørende hans investering, når du ikke har en Phd?

Svar:

Jeg er ikke bekendt med en sådan udtalelse fra min tidligere bestyrelsesformand. Har du forelagt ham informationen? Uanset hvad kan jeg ikke svare på hans vegne, men han ved udmærket godt, at jeg både er phd-studerende og direktør.

Det fremgår tydeligt af min ansættelseskontrakt, som er underskrevet af bestyrelsen, at jeg også er ph.d.-studerende.

Spørgsmål 16:

Har du fortalt investorer eller andre, at du har færdiggjort din Phd?

Yderligere spørgsmål blev modtaget pr. sms mandag den 7. februar klokken 18.04 med frist tirsdag klokken 12. Svar blev afleveret tirsdag den 8. februar 2022 klokken 11.56:

Spørgsmål/svar af 29. april 2022:

Indledende svar

Jeg beklager, hvis jeg har givet indtrykket af, at jeg er færdiguddannet Ph.D, når jeg er Ph.D.-studerende. Jeg har gennem hele min tid som studerende forsøgt at være opmærksom på, når andre ved en fejltagelse har omtalt mig som færdiguddannet Ph.D. Derfor har jeg også flere gange korrigeret artikler eller omtaler, hvori fejlen har fremgået. Se vedlagte dokumentation fra mails til Berlingske, Børsen og Tommy Ahlers.

 

Af alle mine sociale medier samt LinkedIn fremgår det – og har hele tiden fremgået – korrekt. Ligesom jeg i utallige interviews har sagt, at jeg er Ph.D.-studerende. Det er således ikke rimeligt at give indtryk af, at jeg forsøger at skabe en falsk fortælling.

 

Du henviser blandt andet til en fem år gammel video fra 2017, som var et af de første interviews, jeg lavede til CSE’s Youtubekanal. Her får jeg lavet en fortalelse, når jeg ved en fejl får sagt, at jeg er Ph.D. i stedet for Ph.D.-studerende. Her skulle jeg selvfølgelig have bedt om at få videoen til gennemsyn, så jeg efterfølgende kunne korrigere fejlen, som jeg har gjort i flere andre tilfælde som dokumenteret ovenfor. Det beklager jeg, og sammen med mit team er jeg er nu i gang med at gennemgå tidligere omtaler for at sikre, at fejlen ikke fremgår andre steder.

Spørgsmål 17:

Du skriver, at følgende citat fra investormaterialet stammer fra Dorthea Haldrup. Det står i et afsnit om selskabets kunder og brugere: “We use CanopyLAB’s learning software because it’s the most groundbreaking on the market. CanopyLAB is your go-to place for a fun, social, and interactive learning experience online.” Hun er ifølge samme investormateriale privat investor.

Er det derfor, citatet ikke er navngivet?

Svar:

Som nævnt er det et internt udkast fra 2018 som ikke er færdigt. Det er klart, at i en endelig version vil der være afsender på, hvis det skal bruges til noget. Alene det, at der ikke er afsender på, viser, at det ikke er blevet brugt til noget væsentligt.

Spørgsmål 18:

Mener du, at det er rimeligt at bruge et citat fra en investor, uden det er deklareret?

Svar:

Se ovenfor.

Spørgsmål 19:

Det er heller ikke deklareret på hjemmesiden i Dortheas testimonial, at hun er investor, ligesom det ikke er deklareret, at samarbejdet for længst er afsluttet. Vildleder du bevidst, eller er det bare en fejl?

Svar:

Det er ikke skjult for nogen, at Dorthea Haldrup er investor hos os, og enhver kan med få klik finde frem til den information, hvis man interesserer sig for selskabet.

Spørgsmål 20:

Hvor mange fuldtidsansatte er I på et globalt plan nu?

Svar:

Ca. 40 – 45.

Spørgsmål 21:

Du skriver, at de fem millioner kroner, som I har omsat for i 2020 er fra salg software. Hvilket software og til hvem?

Svar:

Det er fortrolig forretningsinformation.

Spørgsmål 22:

Hvem er jeres største betalende kunde lige nu?

Svar:

Vi kan naturligvis ikke fortælle dig, hvem vores kunder er, hvilket er helt standard i vores industri.

Spørgsmål 23:

I materiale til potentielle investorer i foråret 2018 er tidligere bestyrelsesformand Jens-Peter Poulsen citeret for følgende:

“I invested in CanopyLAB because of the strength of the founding team. With a founder with a PhD in learning and a technical founder, I think my money was well invested”.

Jens-Peter Poulsen har siddet i bestyrelsen fra januar 2017 til september 2020. Været formand det meste af perioden.

Du havde ikke en phd-grad på det tidspunkt. Hvorfor bidrager en større investor og bestyrelsesformand med falske oplysninger i et officielt dokument fra Canopylab?

Svar:

Du er ikke i besiddelse af et officielt CanopyLAB-dokument, men et stjålet og ufærdigt udkast til en businessplan fra 2018, hvor Jens-Peter Poulsens udtalelse ikke er redigeret. Derfor fremstår den ukorrekt. Citatet er ikke og har aldrig været offentligt tilgængeligt, og Jens-Peter Poulsen har kvitteret for, at han ved, at jeg er ph.d.-studerende, og at der aldrig har været tvivl herom.

Jens-Peter har selv udtalt til dig:

”Det, du henviser til, er et udkast til en businessplan, som CanopyLAB udarbejdede til internt brug tilbage i 2017. I mit citat er der en skrivefejl, når der står, at Sahra-Josephine er P.hd. i stedet for P.hd.-studerende. Som investor i CanopyLAB har der ikke været tvivl om, at Sahra-Josephine er P.hd.-studerende, da hun gennem årene har været meget optaget af sine studier på Aalborg Universitet. Der er derfor tale om en fejltagelse, som desværre ikke er blevet rettet i udkastet.”.

Spørgsmål 24:

I podcasten “sådan gjorde jeg” på mediet InnovatorQ bragt 21. januar 2021 fremgår det (som mange andre steder), at Canopylab er en forskningsbaseret virksomhed, baseret på din phd-forskning.

Du forklarede, at du startede selskabet næsten samtidig med din phd. Men du begyndte jo din phd i 2013 – og stiftede først Canopylab i 2015.

Hvorfor gav du denne forkerte oplysning i podcasten?.

Svar:

Jeg havde arbejdet med CanopyLAB i et par år, før jeg valgte officielt at stifte selskabet i 2015. Det er fuldstændig normalt, at man har en opstartsperiode, hvor man bliver helt skarp på sin forretningsidé, før man vælger at registrere et selskab officielt.

Spørgsmål 25:

I samme podcast (januar 2021) siger du (oversat): ”Jeg afleverede min phd for lidt over et år siden … Men jeg fik et opkald fra dem (AAU) forleden dag, hvor de spurgte, om jeg var interesseret i at blive post doc-forsker. Men det kræver, at jeg møder op og forsvarer min phd. Målet er at få det gjort i år.”

Svar:

Det har været et langt forløb med enkelte uoverensstemmelser vedrørende vægtningen af tech og immigration i min afhandling. I den forbindelse har vi været igennem to ankeprocesser og en diskussion om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Jeg er i en fortsat konstruktiv dialog med Aalborg Universitet om den endelige indlevering og forsvar af min ph.d.-afhandling.

Spørgsmål 26:

Hvorfor oplyser du ikke i podcasten, at phd-afhandlingen blev afvist af det fagkyndige bedømmelsesudvalg – og du derfor slet ikke fik lov til at forsvare afhandlingen?

Svar:

Se ovenfor

Spørgsmål 27:

Ifølge AAU forventes afhandlingen først genindleveret til sommer (2022).

Hvordan havde du tænkt dig at møde op og forsvare en afvist – og ikke genindleveret phd – som du siger i podcasten?.

Svar:

Se ovenfor

Spørgsmål 28:

Hvor mange gange har du indleveret og fået afvist din phd-afhandling?

Svar:

Se ovenfor

Spørgsmål 29:

I en podcast om kvindelige iværksættere fra maj 2020 udtalte du følgende:

”Jeg har indleveret min phd nu”. Igen bruger du phd’en til at styrke troværdigheden af CanobyLABs produkt.

Hvorfor oplyser du ikke, at den blev afvist af bedømmelsesudvalget i 2018?

Svar:

Se ovenfor

Spørgsmål 30:

I 2017 siger du følgende i en video på CSE’s youtubekanal: ”Jeg har en baggrund – faktisk i international politik, hvor jeg har en bachelor og en master i internationale relationer – og en phd i sociale medier og læring.”Se ovenfor

Hvorfor siger du, at du har en phd i sociale medier og læring, når det ikke passer?

Svar:

Jeg beklager, hvis jeg har givet indtrykket af, at jeg er færdiguddannet Ph.D, når jeg er Ph.D.-studerende. Jeg har gennem hele min tid som studerende forsøgt at være opmærksom på, når andre ved en fejltagelse har omtalt mig som færdiguddannet Ph.D. Derfor har jeg også flere gange korrigeret artikler eller omtaler, hvori fejlen har fremgået. Se vedlagte dokumentation fra mails til Berlingske, Børsen og Tommy Ahlers.

Af alle mine sociale medier samt LinkedIn fremgår det – og har hele tiden fremgået – korrekt. Ligesom jeg i utallige interviews har sagt, at jeg er Ph.D.-studerende. Det er således ikke rimeligt at give indtryk af, at jeg forsøger at skabe en falsk fortælling.

Af alle mine sociale medier samt LinkedIn fremgår det – og har hele tiden fremgået – korrekt. Ligesom jeg i utallige interviews har sagt, at jeg er Ph.D.-studerende. Det er således ikke rimeligt at give indtryk af, at jeg forsøger at skabe en falsk fortælling.

Senere tirsdag den 8. februar dukkede Ekstra Bladet uanmeldt op på CanopyLABs kontor med journalist og kameramand. Dette til trods for at Sahra-Josephine gentagne gange havde meddelt, at hun svarer på skrift. Da Sahra-Josephine ikke var på kontoret, kørte journalist og kameramand til privatadressen og forsøgte at få fat i hende dér.

 

Tirsdag den 15. februar dukkede de op på kontoret og spurgte efter Sahra-Josephine som dog var i udlandet. Deres fremtoning var yderst aggressiv og det var tydelidt at de forsøgte at intimidere og fremprovokere en reaktion.

 

Det fremgår tydeligt af Sahra-josephine Hjorth’s bio på Singularity University’s hjemmesiden at hun er Ph.d fellow, altså studerende, og ikke færdig med sin phd.-afhandling. Denne del af biografien har Ekstra Bladet belejligt skåret fra. Det er naturligvis beklageligt at Singularity University har kaldt Sahra-Josephine Dr. i deres overskrift. Dette er en titel man heller ikke benytter i Danmark til en person med en afsluttet ph.d.-grad.

 

Spørgsmål fra Ekstra Bladet 29. april 2022

CanopyLAB har lørdag d. 23 April 2022 indsendt den første klage over Ekstra Bladet til Pressenævnet. Herudover har CanopyLABs direktør Sahra-Josephine Hjorth medvirket i et kritiskt interview i Bootstrapping. Virksomheden har altid forventet at dette ville afføde en reaktion fra Ekstra Bladet. CanopyLAB har nu, igen, modtaget en række spørgsmål fra Ekstra Bladet, som omhandler de samme emner som de allerede tidligere har skrevet om.

 

Spørgsmål/svar af 29. april 2022:

Spørgsmål 1:

I ansøgningen i forbindelse med EU-støtte via Digitaliserings-Boost har du og Canopylab angivet en række oplysninger om bl.a. virksomhedens nøgletal, som ikke flugter med virkeligheden, eller oplysninger som I har indgivet til andre myndigheder.
1) I oktober 2018 oplyser I, at forventer en årlig omsætning i det indeværende år på 7,5 millioner kroner. Det er få måneder før, at regnskabsåret afsluttes. Alligevel viser en anden ansøgning denne gang til Innovationsfonden, at I oplyser, at I havde en omsætning på under to millioner kroner i 2018. Hvorfor har I indgivet omsætningstal, der er så langt fra virkeligheden?

Svar:

Det er helt normalt at forventningerne til en årlig omsætning eller egenkapital ikke er den samme som den realiserede, hvilket også kan være grunden til at man løbende justerer sine forventninger. Det gør virksomheder hele tiden. At insinuere at vi giver fejlagtige oplysninger når vores forventede indtægt eller egenkapital er anderledes en den realiserede er blot et udtryk for manglende forretningsforståelse.

Spørgsmål 2:

På hvilken baggrund vurderede I blot få måneder før regnskabsåret sluttede, at I ville ende på 7,5 millioner kroner, når virkeligheden var, at den endte på under to millioner kroner?

Svar:

Se svar ovenfor.

Spørgsmål 3:

Har I efterfølgende korrigeret oplysningerne og gjort myndigheder opmærksomme på, at det var et meget stort fejlskud?

Svar:

Se svar ovenfor.

Spørgsmål 4:

I samme ombæring oplyser I, at I forventer at få en egenkapital i 2018 på 12 millioner kroner. Også dette er meget langt fra virkeligheden. Jeres egenkapital i 2018 var blot lidt over to millioner kroner. Hvordan vil du forklare, at I også her indgivet et økonomisk nøgletal – central for en virksomheds soliditet -, der på ingen måde stemmer overens med virkeligheden?

Svar:

Se svar ovenfor.

Spørgsmål 5:

På hvilken baggrund vurderede I, at I ville ende med en egenkapital på 12 millioner kroner. Det ville være en imponerende udvikling at seksdoble egenkapitalen i et regnskabsår?

Svar:

Se svar ovenfor.

Spørgsmål 6:

Hvad skete der siden egenkapitalen ikke endte på 12 millioner kroner?

Svar:

Se svar ovenfor.

Spørgsmål 7:

I skriver også, at virksomheden har rejst 16,5 millioner kroner. Dette er også meget langt fra virkeligheden. Hvorfor har I også her givet urigtige oplysninger?

Svar:

Det var korrekt på det tidspunkt oplysningerne blev givet.

Spørgsmål 8:

I skriver også, at der er efterspørgsel fra en række store, navngivne virksomheder, som I alle er i dialog og forhandling med. Egmont, Arla og EY afviser nogensinde at have været i forhandlinger med Canopylab. Hvorfor oplyser I så det?

Svar:

Følgende er et citat fra ansøgningen: “Det er blandt andet etablerede virksomheder, der allerede benytter sig af lignende systemer, der efterspørger vores løsning. Blandt dem er (redacted), som vi alle er i dialog og forhandling med. Vi har været i dialog eller forhandlinger med alle 10 virksomheder som er nævnt i ansøgningen, hvilket ingen af dem har afkræftet da i kontaktede dem tilbage i Marts 2022, men Ekstra Bladet forsøger at skabe tvivl om tre af virksomhederne.

EY:

EY Danmark skriver, helt korrekt, at vi ikke fremgår i deres database over kunder og samarbejdspartnere. Vi har haft længerevarende dialog og forhandlinger med EY i USA og Singapore over en længere periode, så derfor er informationen i ansøgningen korrekt, hvilket EY i Danmark heller ikke anfægter. EY har endda haft CanopyLAB med i Amsterdam til Innovation Realized, hvilket også fremgår af de sociale medier, samt været med dem til en række events i San Francisco. 

Se et udsnit af 101 emails mellem CanopyLAB og EY nedenfor.:

ARLA:

Arla har bekræftet overfor os at der har meddelt Ekstra Bladet at de har været i dialog med CanopyLAB. Det er afdækket i pressen at Arla bl.a har indgået i et projekt med CanopyLAB, hvilket ikke er muligt uden forudgående forhandlinger og dialog.

Egmont:

Egmont bekræfter at CanopyLAB har præsenteret sin software for Egmont til et møde hos Egmont. Der har været forudgående dialog og ligeledes efterfølgende med en nøgleansat i Egmont. Se mail nedenfor.

Spørgsmål 9:

I oplyser også, at jeres løsning bygger på fem års forskning og forskningsresultater, som jeres konkurrenter ikke har adgang til. Er det din, Sahra-Josephine Hjorth, forskning, der henvises til her?
– Hvis ja, hvorfor gjorde du så ikke (evt. efterfølgende) opmærksom på, at din
forskningsafhandling var blevet afvist, herunder særlig det der handler om det, din virksomhed tilbyder, nemlig elæring?

 

Svar:

Ligesom andre virksomheder sog bygger for forskning og teknologi, deler vi ikke information om vores forretningshemmeligheder med pressen.

Spørgsmål 10:

Hvad vil du sige til de skatteydere, der mistænker dig og Canopylab for bevidst at give urigtige oplysninger for at få skattekroner til din virksomhed?

Svar:

Det er korrekt at Ekstra Baldet har forsøgt at skabe usikkerhed om en fondsansøgning til Erhvervshus Fyn fra 2018, men forholdene i ansøgningen er korrekte og vi har dokumenteret dette overfor Erhvervshus Fyn.

Spørgsmål 11:

Og er der en sammenhæng mellem det faktum, at du har indgivet oplysninger, der ikke flugter med virkeligheden også, at du så hårdnakket har kæmpet for, at vi ikke skulle have lov til at bruge de oplysninger?

Svar:

Det er standard at vi bliver partshørt inden dokumentation udleveres. Det er vi ikke blevet i dette tilfælde, og det er blot naturligt at vi gør opmærksom på at vi også skal høres inden materiale udleveres. Det er centralt for alle virksomheder at forretningshemmeligheder og kundeforhold ikke deles med tabloidpressen uden gældende regler overholdes.

Vedrørende oplysninger givet til Innovationsfonden:

Spørgsmål 1:

I en ansøgning til Innovationsfonden i forbindelse med et Innoboster-programmet, skriver I, at I har indgået en aftale med XXXX (undtaget vores aktindsigt) om, at jeres platform skulle bruges til afholde sprogkurser en million flygtninge og migranter i Sverige.
Vi har været i kontakt med en række relevant myndigheder i Sverige. De afviser alle, at der er lavet en sådan aftale. I har tidligere deltaget i et pilotprojekt med Järfälla Kommun, Samsung og Telia om undervisning af 20 ingeniører. Men hvem indgik I aftalen om sprogundervisning af en million
personer med?

Svar:

Vi deler, som de fleste i vores industri, ikke information om vores kundeforhold med pressen, og så længe Knud Brix ikke deler sin kontrakt, så ser vi intet behov for at dele nogle kontrakter med jer.

Spørgsmål 2:
Hvor stor en omsætning sikrede aftalen Canoplylab, og vil I fremsende dokumentation på, at I har indgået en sådan en aftale?

Svar:

Se svar ovenfor.

Spørgsmål 3:
I flere ansøgninger til Innovationsfonden, hvor I dog ikke har fået støtte, fremgår det urigtigt, at du har en ph.d. Du har hidtil fastholdt, at når du i videoer har sagt, at du havde en ph.d. i online- læring, så var det en fortalelse, og at det var en misforståelse, at det fremgik flere steder. Men som vi tidligere har kunnet fortælle, så fremgik det også på jeres hjemmeside. Hvordan vil du forklare, at den vildfarelse, at du skulle have en ph.d. ikke bare er nået offentligheden via. Omtale på hjemmeside, videoer og andre steder, men også når I har ansøgt om offentlig støtte?

Svar:

Som vi allerede har svaret tidligere, så er dette en gammel historie som allerede er afdækket for flere måneder siden i pressen at der i 2017 og 2018 har figureret en forkert biografi og en video, hvori Sahra-Josephine har lavet en fortalelse, og det har vi beklaget. I CanopyLAB har vi de seneste fem år løbende korrigeret omtaler og biografier, og vi har sendt adskillige ansøgninger, bestående af over 1000 sider, hvori Sahra-Josephines status som PhD-studerende har fremgået korrekt, men I vælger at fokusere på, at der i tre ansøgninger, som ikke har opnået støtte, har været en fejl, hvorimod det fremgår korrekt i alle de ansøgninger, som har resulteret i økonomisk gevinst.

Spørgsmål 4:
I ansøgninger i forbindelse med Unfold-projektet fremgår det, at du underviser i kunstig intelligens
på NASA Ames Research Center. Vi har spurgt Aalborg Universitet, om det er rigtigt. De siger, at de
ikke har noget dokumentation for det og henviser til Canopylab.
– Hvor mange gange har du undervist der?
– Hvem har du undervist for?
– Kan du fremsende dokumentation på, at du har et ansættelsesforhold til NASA?
– Hvornår har du sidst undervist der?

 

Svar:

Det er alment kendt at CanopyLABs direktør Sahra-Josephine Hjorth har undervist i læring og kunstig intelligens, herunder på NASA Ames, hvilket også er billeddokumenteret på diverse sociale medier. Én af gangene hvor direktør Sahra-Josephine Hjorth underviste på Nasa Ames var der bl.a en lille delegation fra Nationalbanken.

Om UNFOL
Unfold-projekt, udgifter til konsulentydelser, ansættelsesforhold og juridiske enheder:

Spørgsmål 1:
Vi har fået aktindsigt i en lang række forhold omkring Unfold-projektet herunder mails mellem dig,Aalborg Universitet og Innovationsfonden. Her bliver I bedt om at redegøre for, hvorfor I har brugt langt flere penge end planlagt på
konsulentydelser/external services. Her skriver du:”Projektet er blevet forankret mere bredt i CanopyLAB, for at undgå sårbarhed”. Derfor mødes Camilla, Lykke og Thomas hver uge og samarbejder med vores ansatte i Vietnam, Danmark,
Colombia og Peru. I henhold til reglerne, bogføres de andre juridiske enheder end vores A/S som external services, også når det er en CanopyLAB ansat.”
– Hvilke andre juridiske enheder har I bogført omkostninger fra til UnFold-projektet?
– Har I bogført via nogle af følgende virksomheder Canopylab Latam og Juulhjorth Holding ApS?
Senere skriver du: CanopyLAB has relied more on external services, in the sense that it is employees from other offices that have also joined the project, as they do not get their salaries from the A/S it is listed as external services.

Svar:

Det er helt standard i alle virksomheder at udgifter bliver bogført i den juridiske enhed udgifterne bliver afholdt i.

Spørgsmål 2:
Vi har fået aktindsigt i en lang række forhold omkring Unfold-projektet herunder mails mellem dig,Aalborg Universitet og Innovationsfonden. Her bliver I bedt om at redegøre for, hvorfor I har brugt langt flere penge end planlagt på
konsulentydelser/external services. Her skriver du:”Projektet er blevet forankret mere bredt i CanopyLAB, for at undgå sårbarhed”. Derfor mødes Camilla, Lykke og Thomas hver uge og samarbejder med vores ansatte i Vietnam, Danmark,
Colombia og Peru. I henhold til reglerne, bogføres de andre juridiske enheder end vores A/S som external services, også når det er en CanopyLAB ansat.”
– Hvilke andre juridiske enheder har I bogført omkostninger fra til UnFold-projektet?
– Har I bogført via nogle af følgende virksomheder Canopylab Latam og Juulhjorth Holding ApS?
Senere skriver du: CanopyLAB has relied more on external services, in the sense that it is employees from other offices that have also joined the project, as they do not get their salaries from the A/S it is listed as external services.

Svar:

Se svar ovenfor.