Framtiden för lärande.

Leverat idag.

Ett modigt löfte realiserat genom:

The Canopy: En social läroplattform drivet av AI.

En forskningsbaserad, nordisk, digital läroplattform designad till kompetensutveckling. De adaptiva quizen och den integrerade sociala nätverksstrukturen möjliggör ett socialt och gemensamt ärande och individualiserar läroupplevelsen för att möta den enskilde individens behov.

The LAB: En lärobaserad gemenskap med tankekittlande innehåll.

Ta del av vår globala lärogemenskap för ungdomar. Ta gratis kurser, utbyt idéer, tillförskaffa dig kunskap och öva upp kompetenser med hjälp av 100+ pionjära NGOs inom kontroversiella (och ofta förbisedda) ämnen, så som sexualitet, reproduktiva rättigheter, aktion för klimat, hälsa och de FN:s globala mål.

Grundat på tre enkla principer:

Uppbyggnad av starka läronätverk:
Forskning visar att social interaktion engagerar och motiverar människor i sin läroprocess. Det ökar också bibehållandet av kunskap och förbättrar kunskapsutbytet. Kort och gott lär vi oss mer effektivt när vi kan kommunicera, samarbeta och interagera med andra.
Utvecklar framtidssäkra kunskaper.
Förbered dina elever för framgång genom att utveckla framtidssäkra kunskaper. Byggt på en tydligt nordisk inställning till lärande gör vår plattform det möjligt för eleverna att utveckla moderna kunskaper, såsom kreativt tänkande, problemlösande, emotionell intelligens, kommunikation och mycket mer.
Omhulda individuell utveckling.
Alla människor är enskilda individer som lär sig i sin egna individuella takt. Med vår adaptiva läroplattform är det möjligt för elever att engagera sig i det innehåll som bäst lämpar sig för deras lärotakt, nivå, intressen och preferenser.
layout-2

Pre-boarding och Onboarding

layout-1

Compliance-kurser

layout-1

Nätverksgrupper

layout-3

Trainee-programme

layout-1

Medarbetarutveckling

layout-1

Universitetskurser och -program

Exempel case