Påverkan.

Garantera inkluderande, rättvis och kvalitiativ utbildning och förespråka livslånga utbildningsmöjligheter för alla genom The LAB

Några av våra partners som inspirerar oss.

HER Foundation

Skapar medvetenhet, genom en moders berättelse i taget. Skapar kurser om Hyperemesis Gravidarum (HG) som är enkla, lättillgängliga och innehålsrika för HG-mödrar och deras nätverk.

Honest Eco

Tar hållbar turism från Florida Keys till ett globalt onlinerum. Utvecklar engagerande naturvetenskapliga kurser för lärare som får eleverna att förälska sig i naturen och miljön.

Maternity Foundation

Genom kursen "Kan en mobiltelefon rädda en mammas liv?" visar Maternity Foundation hur teknologi kan ha en enorm inverkan på hälsa.

Dansk Design Center

Skaffa dig Danskt Design Centrums REMODEL-program rakt ned i fickan! Ta del av open-source-galenskapen och revolutionera din verksamhet genom interaktiva aktiviteter och inspirerande case-exempel.

Hur vi stöttar våra partners

Vet du en banbrytande NGO som vi borde samarbeta med? Nominera dem redan nu så kontaktar vi dem inom kort!

2030now_testimonial_200px.png

2030NOW

2030-NOW-projektet består av en fotokonstbok och en affischutställning som drivs av det mångfacetterande förlaget LIFE Exhibition.

ddc_testimonial_200px.png

Dansk Design Center

Dansk Design Center är en fristående institution med kopplingar till den danska myndigheten för industri, vars uppdrag är att uppmärksamma värdet av design för den danska industrin.

maternity-foundation_testimonial_200px

Her Foundation

HER (Hyporemesis Education & Research) Foundation är en icke-vinstdrivande organisation som bidrar till att stötta banbrytande forskning, bistånd och utbildning om hyperemesis.