_____ Plattformen

En social läroupplevelse

På vår läroplatform har varje användare en personlig profil och nyhetsflöde. Du kan följa andra och de kan följa dig. Varför? För att du är en del av en gemenskap för lärande! Vi har skapat en läroplattform ovanpå en struktur av ett socialt nätverk, med en design som är lik flera av de stora sociala nätverksplattformerna som vi vet att du redan älskar. Det är intuitivt, vackert designat och enkelt att använda.

Personlig profil

Visa upp vem du är, dina prestationer, vilka kurser du deltagit, dina kunskaper och kompetenser på din personliga profil. Profilen är som ett litet mini-CV.

Nyhetsflöde och vägg

Visste du att det faktiskt kan vara motiverande för dig att uppnå dina mål om du delar dina framgångar offentligt?

Följ-, gilla-, kommentera- och delafunktioner

För att uppmuntra till reflektion och dialog kan du posta, kommentera och diskutera nyheter i ditt flöde. Blev du precis färdig med en otrolig kurs, eller läste du något upplysande igår kväll? Dela det med dina vänner!

Direktmeddelanden och Email

Skicka direktmeddelanden till en eller flera av de du följer. Administratörer, lärare och HR kan skicka meddelanden direkt till din mailbox, så som viktiga påminnelser.

Lärorum

Det är ingen tradionell kurs, eller ett traditionellt klassrum. Det är en läroupplevelse med allt du behöver framför dig. Vi kaller det för Rum och det ger dig en enkelt översikt av innehåll, övningar och materialsamlingar - allt organiserat i logiskt uppbyggda kapitel så att du kan ha kontroll över var du är och hur långt du har kommit

Individualiserad och Adaptiv ingång

Vi har utvecklat en rad av funktioner som gör det möjligt för dig att skapa en plattform som matchar den visuella identitet som ditt företag, din skola eller universitet har. Vi har också lagt extra krut på att få det att kännas som att det var skräddarsytt för varje användare.

White labeling

Vi hjälper dig att få din plattform anpassad efter den visuella identitet som ditt företag, din institution eller universitet har. Få läroupplevelsen att kännas familjär genom att återspegla känslan av era fysiska lokaler, er hemsida etc.

360 Diagnoser

Läropreferensquizzet "Utforska Dig" ger oss mer insikt i varje användares inlärningspreferenser. Quizet hjälper oss att skräddarsy en läroupplevelse för varje individ.

Adaptivt quiz

Vårt adaptiva quiz är designat för att hjälpa dig att lära dig mer effektivt genom att identifiera dina kunskapsluckor.

Personliga inlärningsöversikt

Din personliga inlärningsöversikt är ett visualiserande av ditt inlärnings-DNA. Använd din personliga inlärningsöversikt för att följa rätt läroväg och dina egna fransteg. Voila!

Fungerande för datorer, surfplattor och smartphones

Oavsett om du vill lära dig i farten eller i hemmets trygga vrå, så kan du lita på oss tvärs över plattformstyper.

Sök lokala och globala kursbibliotek

Du kan enkelt söka på ditt eget, eller på vårt globala bibliotek genom att koppla upp dig till "The LAB", CanopyLABs gratis läroplattform. Genom den kan du lära dig från en global samling av expertorganisationer.

Skaffa dig nya kompetenser genom övningar och samarbeten

Precis som i ett fysiskt klassrum, tjänar vi alla på att prata med varandra, arbeta med material genom övningar och att få återkoppling från läraren, antingen genom större grupparbeten eller i öppna diskussioner med en partner.

I varje kursavsnitt blir du tilldelad ett antal övningar som du kan öva på dina kompetenser genom. Den praktiska kombinationen av läromaterial och övningar hjälper dig att både samla kunskap och att förbereda dig för arbetsplatsen i framtiden.

Mallar som du kommer att älska att använda

Oavsett om du föredrar att använda flersvarsquiz, skriva lärodagbok, debattera eller att skriva essäer så backar vi dig. Vi lanserar hela tiden nya mallar, som du kan använda för att öppna upp över 40 olika övningar som låter användarna öva upp sina kompetenser.

Gamification

Genom att samla taggar kan du visa upp dina prestationer för dina vänner. Ta interaktiva quiz och utmana dig själv.

Blended learning

Vi har designat lärorum med blended learning i åtanke. Användarna kan antingen svara direkt i övningarna, eller ladda upp sina svar senare.

Templates you will love using

Whether you prefer multiple choice quizzes, journaling, debates or working on writing an essay we got you covered. We are constantly releasing new templates you can use to enable more than 40 different types of exercises that allow learners to practice different competences.

Gamification

Earn tags that allow you to showcase your accomplishments to your peers and take interactive quizzes and challenge yourself.

Blended Learning

We have designed the learning spaces with blended learning in mind. Learners can either answer exercises directly on the platform or upload their answers at a later stage.

Optimerat genom Artificiell Intelligens

Rekommenderade övningar

Vår AI rekommenderar specifika övning till olika avsnitt av din kurs, så att det inte blir en sådan djungel att orientera sig i när det är dags att välja mellan våra 55 olika mallar. Det ger dig trygghet att veta när det är rätt att välja lärodagbok, flervalsquiz, brainstorming eller till och med rollspelsövningar!

Autogenererat övningsinnehåll

Att skapa övningar har aldrig varit lättare. Nu kan vår AI till och med skapa en övningsbeskrivning åt dig! Osäker på vad som kan inspirera dina användare att börja med lärodagböcker? Misströsta icke! Vi stöttar dig genom hela processen det är att skapa en övning!

Meta-taggning av allt innehåll

Vi använder Natural Language Processing (NLP) till att meta-tagga och kategorisera allt uppladdat innehåll. Det hjälper dig att hålla koll på vad användarna lär sig och hjälper oss att automatiskt överföra deras aktivitet till deras personliga profil.

Autogenererade frågor

(Kommer snart) Baserat på ditt uppladdade material formulerar vår AI-motor direkt quizfrågor för alla dina quizbaserade övningar, så som flervalsquiz, adaptiva quiz och baseline tester!

Administrera
enkelt

Det ska inte krävas en doktorsavhandling för att skapa inspirerande kurser.
Med hjälp våra exklusiva funktioner skapade administratörer och lärare,
finns vi där och håller din hand hela vägen.

Välj mellan olika privacy-inställningar

Vill du att din läroplattform ska vara öppen för alla eller bara en utvald grupp av användare? Kanske har du kurser som du vill bjuda in en utvald grupp till? Inga problem, vi stöttar allt!

Intuituv kursskapare

Vår enkla kursskapare gör det möjligt för dig att lansera en kurs inom loppet av bara ett par timmar genom att använda våra kursmallar!

Feedback

Du kontrollerar inställningarna för övningarna. Om de kräver din feedback så kan du godkänna eller underkänna dem och skicka ett direktmeddelande till användarna med återkopplingen.

Lägg till och ta bort användare

Administratörer kan enkelt lägga till och ta bort användare, antingen en och en eller flera åt gången med hjälp av vår csv-mall.

Integritet och säkerhet på ett lätt sätt

Skapat i Norden, baserat på principer om transparens och respekt för integriteten. Plattformen är cloudbaserad och ligger på AWS servers, vilket är säkert, privat och pålitligt. Din data kan lagras in den region du önskar. Plattformen följer GDPR.

Olika språkversioner

För närvarande stöttar vi engelska, danska och spanska men lägger hela tiden till nya språk. Kontakta oss om du är intresserad av andra språkversioner

Insiktsfulla översikter

Statistik behöver inte vara komplicerat. Vi har valt ut de parametrar som du behöver för att vara säker på att dina användare är på väg åt rätt håll och de insikter som kan hjälpa dig att optimera dina kurser.

Administrate with ease.

It should not require a Ph.D. to make compelling courses. With our exclusive feature set for administrators and teachers, we hold your hand every step of the way.

Intuitive course builder

Our simple course builder allows you to release a course in just hours with our premade course template!

Add and remove users

Administrators can easily add and remove users, either one by one or in bulk using our csv template.

Enlightening Dashboards

Analytics shouldn’t be complicated. We have shortlisted the metrics you need to make sure your learners are on track combined with insights that help you optimize your courses.

Privacy and security made simple

Built-in the Nordics, based on principles of transparency and respect for privacy. The platform cloud-based and hosted on AWS servers, which is safe, private and reliable. Your data can be stored in any region you prefer. The platform is GDPR compliant.

Feedback

You control the settings on exercises. If they require your feedback, you can approve or reject them and send a direct message to users with feedback.

Different language versions

We currently support English, Danish and Spanish but are constantly adding new languages. Just reach out if you are interested in a different language.

Choose between different privacy settings

Do you want your learning environment to be open to everyone or just a select group of learners? Perhaps you have courses you want to invite a selected group to attend? No problem, we support it all.

Möjliggöra dina favoritintegrationer.

Du har andra applikationer som du älskar och det har vi också. Vi har möjliggjort vår favorit, men vilken är din? Vi lägger hela tiden till nya integrationer, så håll ett öga på vår blogg för det senaste.

ZOOM: Möten, webinarier och rum. Oavsett vad dina mål är så har vi sett till att upplevelsen är integrerad och mjuk.

Everything
bot hard.

Stöttar din läroupplevelse

Att börja din resa i lärande kan vara utmanande, men vår nylanserade chattbot finns alltid med dig för stödd, guidning och för att hjälpa dig på vägen. Chattbotten heter Sahra-Josephine, hon kommer att svara på alla dina frågor och hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av din läroresa!

Assisterar ditt kursskapande

Skulle du behöva några extra armar för att skapa fantastiska kurser för dina användare? Oroa dig inte, vår chattbott hjälper gärna dig som kursansvarig. Chattbotten heter Lise och hon är alltid redo att svara de frågor du har om hur, var, när och varför när det kommer till kursskapande.

Extrafunktioner för skolor och universitet

Efter stor efterfrågan har skapat extrafunktioner, exklusivt för skolor och universitet för att skapa en cool och enkel upplevelse för studenter och lärare.

Var är mitt klassrum?

Vår klassrumsindikator ger dig info om tid och plats för din fysiska klassrumsundervisning

Betygssättning

Tilldela dina elever betyg för arbetet de skickat in genom olika nationella betygsskalor.

Deadlines för uppgifter

Tilldela individuella och kollektiva deadlines för elevernas arbeten

Certifikat

(kommer snart)
Belöna användare med certifikat så att de kan visa upp sin kunskap och kompetens för att öka motivationen att färdigställa kurser.

Where is my classroom?

Our classroom indicator allows you to note the place and time of your in-class session.

Grading

Assign students grades for their submitted work, using different national grading scales.

Assignment deadlines

Assign students individual or collective deadlines for their work.

Certifications

(coming soon)
Award learners with a certificate to showcase their knowledge and skills and increase motivation to finish their courses.