Villkor.

Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor. Vänligen läs dem noggrant.

 

Dessa allmäna villkor (”villkor”, ”villkoren”) avser ditt förhållande med www.canopylab.com hemsidan (”tjänsten”, ”tjänsterna”, ”tjänst” ) som styrs av CanopyLAB A/S, Filmbyen 24, 2650 Hvidovre, Danmark, Företagsnummer (CVR No.) 37040088 (”oss”, ”vi” eller ”vårt”, ”våra”). Vänligen läs dessa allmäna villkort noggrant innan du använder Tjänsten.

Din tillgång till och användning av Tjänsten är på villkoret att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa villkor gäller samtliga besökare, användare och andra som kan tillgå eller använder våra Tjänster. Genom att tillgå eller använda Tjänsten godkänner du att vara bunden till dessa Villkor. Om du inte håller med någon del av av dessa villkor kan du inte få tillgång till Tjänsten.


Användning
Om du önskar använda någon produkt eller tjänst som har gjorts tillgänglig genom Tjänsten (”användning”) kan du ombes att dela med dig av viss information som är relevant för ditt Köp, detta innefattar, utan begräsning, ditt bankkortnummer, utgångsdatumet för ditt bankkort, din faktureringsadress, din fraktinformation, ditt namn, ditt användarnamn, mail, jobbtitel och organisationskoppling. Du ansvarar för och garanterar att: (i) du har legal rätt att använda den information, kontokort eller andra betalningsmetoder i samband med allt Användande; och att (ii) informationen du delger oss är sann, korrekt och fullständig.
Genom att skicka in sådan information ger du oss rätten att delge informationen till tredje part för att underlätta användandning.
Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta ditt användande av Tjänsten eller delar av Tjänsten när som helst för särskilda anledningar som innefattar men inte begränsas till: produkt- och tjänsttillgänglighet, felaktigheter i beskrivning eller pris för produkten eller tjänsten, felaktigheter i din order eller andra skäl.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta ditt konto om bedrägeri eller oauktoriserad eller illegal transaktion misstänks.Tillgänglighet och felaktigheter
Vi uppdaterar konstakt våra erbjudanden av produkter och tjänster inom Tjänsten. Produkterna och tjänsterna som finns tillgängliga på vår Tjänst kan vara felaktigt prissatta, beskrivna felaktigt eller otillgängliga, och vi kan bli försenade i att uppdatera information om Tjänsten och i vår marknadsföring på vår egen eller andras hemsidor. Vi kan inte garantera att någon information är helt korrekt eller fullständig, inklusive priser, produktbilder, specifikationer, tillgänglighet och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera information och rätta felaktigheter och försummelser när som helst utan förvarning.Konto
När du skapar ett konto hos oss måste du alltid delge oss information som är korrekt, fullständig och uppdaterad. Misslyckas du med detta innebär det ett brott mot våra Villkor vilket kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto på vår Tjänst.
Du är ansvarig för att ditt lösenordet du använder för att komma åt våra Tjänster, och för alla aktiviteter du utför under ditt lösenord, behandlas säkert, oavsett om ditt lösenord är hos vår Tjänst eller tredje part. Du godkänner att du inte delger ditt lösenord till någon tredje part. Du måste informera oss omedelbart om du blir uppmärksammad på ett brott mot säkerheten eller oauktoriserad användning av ditt konto.
Du får inte använda ett användarnamn som är ett namn på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgängligt att använda, ett namn eller trademark som rättligen ägs av någon annan person eller enhet som inte är du utan en godkänt och korrekt auktorisering, ett namn som kan anses kränkande, vulgärt eller obsent.


Intellektuella rättigheter
Tjänsten är originell och unik i sitt innehåll, funktionerna är och kommer att förbli CanopyLAB A/S, och deras licenstagares, exklusiva egendom. Tjänsten är skyddad av copyright, trademark och andra lagar, både danska, europeiska, amerikanska och andra länders. Våra trademarks och handelskläder får inte användas i koppling till eller med någon annan produkt eller andra tjänster utan att skriftligt samtycke givits från CanopyLAB A/S i förväg.Länkar till andra hemsidor
Vår Tjänst kan innehålla länkar till tredje parts hemsidor eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av CanopyLAB A/S. CanopyLAB A/S har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicies, eller agerande från någon tredje parts hemsida eller tjänster. Ytterligare noterar och godkänner du att CanopyLAB A/S inte ska vara ansvariga eller skyldiga, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller hävdas ha orsakats i samband med användande eller beroende av något sådant innehåll eller tjänster som finns tillgänligt på eller genom sådana hemsidor eller tjänster. Vi uppmanar dig starkt att läsa villkoren och integritetspolicies på samtliga tredje parts hemsidor eller tjänster som du besöker.


Uppsägning
Vi kan säga upp eller avstänga ditt konto omedelbart utan förvarning eller ansvar, för vilken anledning som helst, inklusive och utan begränsning för om du bryter mot Villkoren. Vid avstängning upphör genast dina rättigheter att använda Tjänsterna. Om du vill avsluta ditt konto enkelt välja att sluta använda Tjänsten eller radera ditt konto.Bränsningar av ansvar
Inte under några som helst omständigheter kommer CanopyLAB A/S, dess direktörer, anställda, partners, agenter, leverantörer eller anknutna, vara ansvariga för indirekt, oförutsedda, speciella, betydande eller straffbara skador, inklusive utan begränsning, förlust av vinst, data, användning, goodwill, eller andra omätbara förluster, som är resultat av din (i) tillgång till eller användande av eller oförmåga att komma åt Tjänsten (ii) något uppträdande eller innehåll från en tredje part på Tjänsten (iii) något innehåll som erhållits från Tjänsten; och (iv) oauktoriserad tillgång, användning eller förändring av dina överföringar eller innehåll, vare sig baserat på garanti, kontrakt, skada (inklusive eftersatthet), eller någon annan legal teori, vare sig vi har informerat om sådan skada och även om en åtgärd som anges här har misslyckats med sitt väsentliga syfte.


Ansvarsfriskrivelse
Du använder Tjänsterna på egen risk. Tjänsten tillhandahåll på en ”SOM DET ÄR” och ”SOM TILLGÄNGLIGT”-basis. Tjänsten är tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig det uttrycks eller impliceras, inklusive men inte begränsat till, implicerade garantier av sälj- och/eller köpbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte, frihet från intrång, eller prestationsförlopp. CanopyLAB A/S, dess dotterbolag, anslutna och dess licenstagare garanterat inte att a) Tjänsten kommer fungera ostört, säkert eller tillgängligt vid alla tillpunkter eller platser; b) att samtliga felkoder och misstag blir korrigerade; c) att Tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter; eller d) att resultatet av att använda Tjänsten kommer att möta era krav.


Styrande lag
Dessa Villkor styrs och konstrueras enligt dansk lag, utan hänsyn till dess lagkonflikter. Vårt misslyckande att genomföra någon av de rättigheter eller bestämmelser som nämns i dessa Villkor kommer inte att anses som en avsägelse av dessa rättigheter. Om någon av bestämmelserna i dessa Villkor skulle visa sig ogiltiga eller ogenomförbara vid en domstolsprövning, kommer de återstående bestämmelserna i dessa Villkor fortsatt vara aktiva. Dessa Villkor konstituerar hela överenskommelsen mellan hos angående vår Tjänst, står över och ersätter samtliga tidigare överenskommelser vi kan ha haft mellan oss angående Tjänsten.Förändringar
Vi förbehåller oss rätten att, när helst vi önskar, ändra eller ersätta dessa Villkor. Om en förändring är materiell kommer vi att försöka tillhandahålla en förvarning minst 30 dagar innan de nya villkoren kommer i effekt. Vad en materiell förändring består av bestäms av oss. Genom att fortsätta använda sig av eller komma åt våra Tjänster efter att dessa förändringar har tagits i bruk, godkänner du att du är bunden till de ändrade villkoren. Om du inte godkänner de nya Villkoren, vänligen sluta använda Tjänsten.

Åldersgräns
Vi kräver att våra användare är 13 år innan de registrerar sig för våra Tjänster. Genom att acceptera våra allmäna Villkor garanterar du att du är minst 13 år gammal och det krävs att du delger din ålder vid registrering för Tjänsten. COPPA-lagen eller Children’s Online Privacy Protection Act kräver att inga organisationer eller människor som opererar online tjänster (inklusive sociala medietjänster) får samla personlig information om någon som är under 13 år gammal utan målsmans godkännande. Om vi blir uppmärksammade på att en användare är under 13 år kommer vi att radera användarens konto och allt innehåll som delats.


Kontakta oss
Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss via email: data@canopylab.com