Vilkår og Betingelser.

Ved at bruge vores tjenester accepterer du disse vilkår. Læs dem omhyggeligt.

 

Disse vilkår og betingelser (“vilkår”, “vilkår og betingelser”) styrer dit forhold til www.canopylab.com-webstedet (“servicen”), der drives af CanopyLAB A / S, Filmbyen 24, 2650 Hvidovre, Danmark, firma nr. (CVR Nr.) 37040088 (“os”, “vi” eller “vores”).

Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bruger tjenesten.

Din adgang til og brug af Tjenesten er betinget af din accept af og overholdelse af disse Vilkår. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller bruger tjenesten. Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten accepterer du at være bundet af disse Vilkår. Hvis du er uenig i nogen del af vilkårene, har du muligvis ikke adgang til tjenesten.

Brug
Hvis du ønsker at benytte dig af et produkt eller en tjeneste, der stilles til rådighed via tjenesten (“Brug”), kan du blive bedt om at give visse oplysninger, der er relevante for dit køb, herunder uden begrænsning dit kreditkortnummer, udløbsdatoen for dit kreditkort , din faktureringsadresse, dine forsendelsesoplysninger, dit navn, brugernavn, e-mail, jobtitel og organisationers tilknytning. Du repræsenterer og garanterer, at: (i) du har lovlig ret til at bruge alle oplysninger, kreditkort eller andre betalingsmetoder (s) i forbindelse med enhver brug; og at (ii) de oplysninger, du leverer til os, er sande, korrekte og fuldstændige.

Ved at indsende sådanne oplysninger giver du os ret til at give oplysningerne til tredjeparter med henblik på at lette brugen.

Vi forbeholder os ret til at nægte eller annullere din brug af Tjenesten eller aspekter af Tjenesten til enhver tid af visse årsager, herunder men ikke begrænset til: tilgængelighed af produkter eller tjenester, fejl i beskrivelsen eller prisen på produktet eller tjenesten, fejl i din rækkefølge eller andre grunde.

Vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere din konto, hvis der er mistanke om bedrageri eller en uautoriseret eller ulovlig transaktion.

Tilgængelighed, fejl og unøjagtigheder
1Vi opdaterer konstant vores tilbud på produkter og tjenester på tjenesten. De produkter eller tjenester, der er tilgængelige på vores service, kan være forkert prissat, beskrevet forkert eller utilgængelig, og vi kan opleve forsinkelser i opdatering af oplysninger om tjenesten og i vores reklame på andre websteder. Vi kan ikke og garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​oplysninger, herunder priser, produktbilleder, specifikationer, tilgængelighed og tjenester. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere oplysninger og rette fejl, unøjagtigheder eller udeladelser når som helst uden forudgående varsel.

Konto
Når du opretter en konto hos os, skal du til enhver tid give os oplysninger, der er nøjagtige, komplette og aktuelle. Manglende overholdelse heraf udgør en overtrædelse af vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig afslutning af din konto på vores service.

Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, du bruger til at få adgang til tjenesten, og for aktiviteter eller handlinger under din adgangskode, uanset om din adgangskode er til vores service eller en tredjepartstjeneste. Du accepterer ikke at videregive din adgangskode til nogen tredjepart. Du skal meddele os straks, når du bliver opmærksom på ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

Du må ikke bruge et brugernavn som navnet på en anden person eller enhed, eller som ikke er lovligt tilgængeligt til brug, et navn eller et varemærke, der er underlagt nogen anden persons eller enheds rettigheder uden dig uden passende tilladelse eller et navn, der er ellers stødende, vulgær eller uanstændig.

Intellektuel ejendom
Tjenesten og dens originale indhold, funktioner og funktionalitet er og forbliver CanopyLAB A / S ‘eksklusive ejendom og dets licensgivere. Tjenesten er beskyttet af copyright, varemærke og andre love i både Danmark, Europa, USA og fremmede lande. Vores varemærker og handelsdragt må ikke bruges i forbindelse med noget produkt eller en tjeneste uden forudgående skriftligt samtykke fra CanopyLAB A / S.

Links til andet websted
Vores service kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af CanopyLAB A / S. CanopyLAB A / S har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitikkerne eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at CanopyLAB A / S ikke er ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem sådanne websteder eller tjenester. Vi anbefaler dig kraftigt at læse vilkårene og betingelserne og fortrolighedspolitikkerne på tredjepartswebsteder eller -tjenester, du besøger.

Opsigelse
Vi kan opsigelse eller suspendere din konto med det samme uden forudgående varsel eller erstatningsansvar, uanset årsag, inklusive uden begrænsning, hvis du overtræder vilkårene. Efter opsigelse ophører din ret til at bruge tjenesten straks. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du blot afbryde brugen af ​​tjenesten eller slette din konto.

Ansvarsbegrænsning
Under ingen omstændigheder kan CanopyLAB A / S eller dets direktører, medarbejdere, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede virksomheder være ansvarlige for indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader eller straffeskader, herunder uden begrænsning, tab af fortjeneste, data, brug , goodwill eller andre immaterielle tab, der skyldes (i) din adgang til eller brug af eller manglende evne til at få adgang til eller bruge Tjenesten; (ii) enhver adfærd eller indhold fra en tredjepart på Tjenesten; (iii) ethvert indhold opnået fra tjenesten; og (iv) uautoriseret adgang, brug eller ændring af dine transmissioner eller indhold, hvad enten det er baseret på garanti, kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed) eller enhver anden juridisk teori, uanset om vi er blevet informeret om muligheden for sådan skade, og endda hvis et middel, der er beskrevet heri, viser sig at have svigtet det væsentlige formål.

Ansvarsfraskrivelse
Din brug af Tjenesten er på din eneste risiko. Tjenesten leveres på en “AS IS” og “AS TILGÆNGELIG” basis. Tjenesten leveres uden garantier af nogen art, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse eller gennemførelsesforløb. CanopyLAB A / S sine datterselskaber, tilknyttede virksomheder og dets licensgivere garanterer ikke, at a) Tjenesten fungerer uafbrudt, sikker eller tilgængelig på et bestemt tidspunkt eller sted; b) eventuelle fejl eller mangler vil blive rettet; c) Tjenesten er fri for vira eller andre skadelige komponenter; eller d) resultaterne af brugen af ​​tjenesten opfylder dine krav.

Lovvalg
Disse vilkår skal styres og fortolkes i overensstemmelse med Danmarks lovgivning uden hensyntagen til dets lovkonfliktbestemmelser. Vores manglende håndhævelse af nogen rettighed eller bestemmelse i disse Vilkår betragtes ikke som et frafald af disse rettigheder. Hvis en bestemmelse i disse Vilkår anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol, forbliver de resterende bestemmelser i disse Vilkår gældende. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores service og erstatter og erstatter eventuelle tidligere aftaler, vi måtte have mellem os om tjenesten.

Ændringer
Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive bestemt efter vores eget skøn. Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores service, efter at disse revisioner træder i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge tjenesten.

Aldersbegrænsning
Vi kræver, at brugerne er 13 år, før de tilmelder sig tjenesten. Ved at acceptere vores vilkår og betingelser bekræfter du, at du er mindst 13 år gammel, og at du skal oplyse din alder, når du tilmelder dig tjenesten. COPPA-loven eller Children’s Online Privacy Protection Act fastslår, at organisationer eller personer, der driver onlinetjenester (inklusive sociale mediatjenester) ikke har tilladelse til at indsamle personlige oplysninger om personer under 13 år uden forældrenes tilladelse. Hvis det bliver opmærksom på, at en bruger er under 13 år, sletter vi brugerens konto og alt indhold, der er delt.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål om disse vilkår, bedes du kontakte os via e-mail: data@canopylab.com